Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Kötet: 2011/2
Tartalomjegyzék:

A kő szerepe a mezopotámiai orvoslásban. A sammu pallisu-kő használatának szellemi hátteréhez
The Role of Stones in Mesopotamian Medicine. About the Ideological Background of the Usage of Sammu Pallisu
[Letöltés]
[Szerző(k): Simkó Krisztián ]
(Orvoslás és mágia az Ókori Keleten)
2-18
Teratogén tényezők és hatásaik az ókori világban
Teratogenic factors and their effects in the ancient world
[Letöltés]
[Szerző(k): Pataricza Dóra PhD ]
(Hippokratésztől Galénoszig: Kultúra és gyógyítás a görög-római világban)
19-30
A középkori betegápolás történtének egy fejezete: a johanniták rodoszi kórháza
A chapter of hospitals in the Middle Ages. The infirmary of Knights of Saint John in Rhodes
[Letöltés]
[Szerző(k): Simon Katalin PhD - Budapest Fővárosi Levéltár ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
31-34
Prostitúció és pedofília a Bizánci Birodalomban (324-1453)
Prostitution and child sexual abuse in Byzantine Empire (324—1453)
[Letöltés]
[Szerző(k): Józsa László DSc ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
35-52
Szexuális beavatási szertartások, szexuális kapcsolatok alakulásának történetéből
Sexual initiation ceremonies, the history of the evolution of sexual relations
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
53-68
A közegészségügy kialakulásának történeti vizsgálata a kezdetektől a XVIII. századig
The examination of the historical development of public health from the beginning to the XVIII. century
[Letöltés]
[Szerző(k): ifj. Lomnici Zoltán PhD ]
(Törvények, szabályok, jogok )
69-76
Népi gyógynövény-ismereti kutatások a kolostori gyógyászatban és Erdélyben (2007-2010)
Ethnobotanical research of the healing practices in monasteries and in Transylvania (2007-2010)
[Letöltés]
[Szerző(k): Papp Nóra - Pécsi Tudományegyetem, Farmakognóziai Tanszék ]
(A gyógyítás hagyományai - hiedelem, tudás és gyakorlat )
77-91
Szifilisz gyógymódok a 16. században
Beliebte Medikamente gegen Syphilis im 16. Jahrhundert
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet Bartók Adrienn Kaldau Diana ]
(Gyógyszerészettörténet)
92-103
Sportélet a kolozsvári tudományegyetemen (1872-1914)
Sporting life of the University in Cluj (1872-1914)
[Letöltés]
[Szerző(k): Killyéni András ]
(Sporttörténet)
104-117
A (Nagy)Asszony varrva jó? Jellegzetes tetoválások a szélsőjobboldali csoportok körében
Is the The (Great) Lady sewn right? Typical of the far-right groups tattoos
[Letöltés]
[Szerző(k): Sőrés Anett - Debreceni Egyetem ]
(Kultúrtörténet neme)
118-126
Johannes Saltzmann, der Stadtarzt von Hermannstadt, ließ 1510 in Wien seine Pest-Ordnung drucken
Johannes Saltzmann, Hermannstadt városi orvosa 1510-ben Bécsben nyomtatott pestis rendelete
[Letöltés]
[Szerző(k): Robert Offner Dr. - Universitätsklinikum Regensburg, Abt. Transfusionsmedizin des Instituts für klinische Chemie und L ]
(Könyvtári források)
127-132
Jegyzetlapok Mösch Lukács (1651-1701), piarista, matematikai munkásságáról
Note Cards of mathematical oeuvre by Möschel Luke (1651-1701), Piarist,
[Letöltés]
[Szerző(k): Gyimesi István ]
(Bibliográfiai források)
133-143
„Folyton hibát keresnek e számításban…” A fővárosi halandóság számítása a városegyesítés évtizedében
„They are searching after blunders in this calculation all the time…” Methodological debate on the calculation of mortality rates in 1870s Budapest
[Letöltés]
[Szerző(k): Kalmár Ella - Budapest Főváros Levéltára ]
(Levéltári források)
144-157
A sebesült Görgei. Időszaki kiállítás a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban. 2010. december 2 – 2011. október 3.
The wounded Görgei. Temporary exhibition. Semmelweis Medical History Museum. 2010th Dec. 2 - 2011. October 3
[Letöltés]
[Szerző(k): Varga Benedek - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvár és Levéltár ]
(Múzeumi források)
158-173
A soha be nem gyógyuló seb A posztmodern utáni történetmondás alakzatai Darvasi László Virágzabálók című regényében
The wound that never heals Narrative forms after the postmodern in László Darvasi’s novel Petal Gobblers.
[Letöltés]
[Szerző(k): Wernitzer Júlia PhD - Petőfi Irodalmi Múzeum ]
(Irodalmi források)
174-184
„Magyarul írtam, mert magyar létemre azt tenni kötelességem volt” A magyar nyelv az orvosdoktori értekezésekben 1822–1848
I wrote it in Hungarian language, it was my duty being Hungarian The Hungarian language in the medical doctoral thesis in 1822-1848
[Letöltés]
[Szerző(k): Dörnyei Sándor ]
(Orvosi nyelvezet és emlékek)
185-191
Kinek és mire kell az egyetemi technológiatranszfer?
To whom and for what should be the university technology transfer?
[Letöltés]
[Szerző(k): Antoni Györgyi - ELTE Rektori Hivatal, Pályázati és Innovációs Központ ]
(Biográfiák, Kutatás fejlesztés )
192-211
Könyvismertetők
[Letöltés]

212-221
Németh László: Hipertónia napló
László Németh: hypertension diary
[Letöltés]
[Szerző(k): Felszeghi Sára PhD - Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, Szombathely ]
(Gyógyítók és betegek alkotásai)
222-230
A varázsos kaleidoscope
The magical kaleidoscope
[Letöltés]
[Szerző(k): Sáry Gyula dr ]
(Hozzászólások, vélemények)
231-235