Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Kötet: 2011/3
Tartalomjegyzék:

Ólomlemezre írt korai görög védő praktikák
Early Greek Protective Magic on a Lead Lamella
[Letöltés]
[Szerző(k): Bajnok Dániel - ELTE ]
(Hippokratésztől Galénoszig: Kultúra és gyógyítás a görög-római világban)
2-5
Árpád-házi királylány (Piroska 1084—1134) a Pantokrátor kolostor és intézményeinek létrehozója
Hungarian Royal Princess Piroska (1084—1134) the founder of Byzantine Pantokrator
[Letöltés]
[Szerző(k): Józsa László DSc ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
6-16
Schelling életrajzának és filozófiájának browniánus relációi
Brownian Relations of Schelling’s Biography and Philosophy
[Letöltés]
[Szerző(k): Gurka Dezső - Szent István Egyetem Pedagógiai Kar ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
17-34
Megyei járványügyi intézményrendszerek az 1831. évi kolerajárvány idején, Baranya és Tolna példáján
County health systems in the institution of the 1831st cholera during the year, by Baranya and Tolna example
[Letöltés]
[Szerző(k): Havasdi József - Pécsi Tudományegyetem, PTE-ETK ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
35-46
„Jóregvel, harmatosan szedjed, ne szólj senkinek...” A gyógyító növények természetes erejét segítő hiedelmek a moldvai magyaroknál
”Pick it early in the day with the morning dew and do not tell anyone...” Beliefs that help the natural healing power of herbs of the Hungarians of Moldavia
[Letöltés]
[Szerző(k): Halász Péter - Gyimesközéplok ]
(A gyógyítás hagyományai - hiedelem, tudás és gyakorlat )
47-59
Néhány adat a Szlovenszkói Gyógyszerészek Egyesületének történetéhez
Some notes on the history of the Slovakian Pharmacists Association
[Letöltés]
[Szerző(k): Ambrus Tünde PhD - Faculty of Pharmacy UVPS Brno ]
(Gyógyszerészettörténet)
60-63
Az első nyár, amikor a hölgyek elkezdhettek evezni
The first summer, when the ladies could begin to row
[Letöltés]
[Szerző(k): Alliquander Anna dr. - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Sporttörténet)
64-70
A női magyaros dolmány, mint üzenethordozó, női testeken
The female “Hungarian-like” dolman – as carrying messages on women’s bodies
[Letöltés]
[Szerző(k): Dezső Dóra ]
(Kultúrtörténet neme)
71-80
A magyar nyelvű kémiai irodalom korai korszakai
The early era of Hungarian chemical literature
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Bibliográfiai források)
81-109
A gyógyszerészhallgatók társadalmi összetétele a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemen (1920-1944)
The social composition of the pharmacist students on the Hungarian Royal Pázmány Péter Science University (1920-1944)
[Letöltés]
[Szerző(k): Magos Gergely - Magyar Nemzeti Levéltár ]
(Levéltári források)
110-130
A „stockholmi levél”. Adalékok Békésy György magyarországi kapcsolataihoz
The "letter of Stockholm." Additions to the Hungarian links to Georg von Békésy
[Letöltés]
[Szerző(k): Csizmadia Ákos - BME Matematika Intézet ]
(Technikatörténeti források)
131-141
A koszorús költő, avagy Kazinczy Ferenc a panteon előcsarnokában
The poet laureate, or the foyer of the pantheon Francis Kazinczy
[Letöltés]
[Szerző(k): Kovács Ida - PIM ]
(Irodalmi források)
142-159
Könyvismertetők
[Letöltés]

160-167
Szívtrombózis, Tihany. Szabó Lőrinc infarktusélménye
Cardiac Stroke, Tihany. Lőrinc Szabó’s experience of heart attack
[Letöltés]
[Szerző(k): Felszeghi Sára PhD - Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, Szombathely ]
(Gyógyítók és betegek alkotásai)
168-179
Tritanopia: a possible defect of our ancestors,
Őseink lehetséges defektusa: Tritanopia
[Letöltés]
[Szerző(k): Forrai György PhD ]
(Gyógyítók és betegek alkotásai)
180-182
A népi gyógyítás és a modern orvoslás viszonya a 19. századi Magyarországon
The relationship of folk and modern medicine in the 19th century Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): Fazekas Eszter Ágnes - ELTE, BTK, történeti muzeológia szakos ]
(Kiváló tudományos dolgozatok)
183-197