Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Kötet: 2014/9
Tartalomjegyzék:

Megjegyzések az ephesosi orvosi versenyfeliratokhoz
Remarks on the ephesian agonistic inscriptions of physicians
[Letöltés]
[Szerző(k): Zimonyi Ákos doktorandusz - ELTE BTK, Történelemtudományi Doktori Intézet, Ókortörténet program ]
(Hippokratésztől Galénoszig: Kultúra és gyógyítás a görög-római világban)
1-13
Az orvoslás információtörténetéhez
On the information history of medicine
[Letöltés]
[Szerző(k): Z. Karvalics László, egy. docens - SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
25-37
Samuel Schvartz (1701-1749) kolozsvári patikus és „jeles ember“ halotti kártája
Obituary of Samuel Schvartz (1701-1749), “illustrious man” and former pharmacist of Kolozsvár
[Letöltés]
[Szerző(k): Robert Offner, MD - Universitätsklinikum Regensburg, Abt. Transfusionsmedizin des Instituts für klinische Chemie und L Magyar András László, igazgató - Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár és Levéltár Budapest ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
38-52
A szerencse vagy a véletlen szerepe az orvostudományi kutatások történetében
The role of chance, or 'luck' in scientific discoveries
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
53-62
Tébolydák Magyarországon a kiegyezés után
Asylum in Hungary after the Compromise
[Letöltés]
[Szerző(k): Kozári Monika PhD - MTA Doktori Tanács Titkársága ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
64-73
Mérföldkövek a transzfuziológia történetében
Milestones in the history of Transfusiology
[Letöltés]
[Szerző(k): Rajki Veronika - Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Alkalmazott Egészségtudományi Intézet, Ápolástan dr. Mészáros Judit PhD ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
74-89
Relationship of Lew Tolstoy and Dušan Makovický/Lev Tolsztoj és Dušan Makovický közti kapcsolat
Die Beziehung zwischen Lew Tolstoi und Dušan Makovický Prof. Dr. med. Josef Makovitzky
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. Makovitzky József - Universität Heidelberg/ Freiburg ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
90-101
Betegek jogi helyzete a paramedikális dolgozók XVIII-XIX. századi szabályozásában
Patients’ legal status in the 18-19th centuries as regulated in the health care providers’ legislations
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Feith Helga Judit Ph.D. - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék, vezetője Gradvohl Edina PhD - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Alapozó Egészségtudományi Intézet, Társadalomtud Váczi Anna - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék Balázs Péter Dr. PhD - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet, Orvostörténeti Munkacsoport]
(Törvények, szabályok, jogok )
102-116
Etnofarmakológiai adatok a Szatmár-megyei Túrterebesről
Ethnopharmacological data from Túrterebes, Szatmár county
[Letöltés]
[Szerző(k): Tóth Mónika doktorandusz - PTE ÁOK Farmakognóziai Tanszék, és a Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet Papp Nóra - Pécsi Tudományegyetem, Farmakognóziai Tanszék ]
(Gyógyszerészettörténet)
117-129
A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben
Pharmacy staff in the Hungarian Province of the Merciful Brethren Order in the first decades of 20th century
[Letöltés]
[Szerző(k): Ambrus Tünde PhD - Faculty of Pharmacy UVPS Brno ]
(Gyógyszerészettörténet)
130-135
’Ez egy furcsa rendszer’ ; avagy a ’nem’-semleges’ jog, mint mítosz
’It
[Letöltés]
[Szerző(k): Trenka Magdolna dr. MSc ]
(Sporttörténet)
136-152
VIOLENCE, GENDER AND WAR 1.
Militarized Gendered Political Agencies in a Historical Perspective
[Letöltés]
[Szerző(k): Pető Andrea DSc - Central European University Nador u. 9, 1051 Budapest, Hungary Nadezda Petrusenko doctoral student - Södertörn University, Sweden Mimoza Pachuku - Kosova Women’s Network ]
(Kultúrtörténet neme)
153-157
VIOLENCE, GENDER AND WAR 2.
Gender Analysis as a Predictor in Conflict Early Warning Systems: Theories from the Ivory Tower
[Letöltés]
[Szerző(k): Analee Pepper - IHEID (Geneva Graduate Institute of International and Development Studies) Maison de la Paix, ]
(Kultúrtörténet neme)
158-168
VIOLENCE, GENDER AND WAR 3.
Ukrainian Insurgency against the Post-War Sovietization: The Case of the Female Teachers from the East in Western Ukraine
[Letöltés]
[Szerző(k): Olena Petrenko, Ph.D. Candidate - Ruhr University of Bochum Universitätsstraße 150, 44801 Bochum, Germany ]
(Kultúrtörténet neme)
169-181
VIOLENCE, GENDER AND WAR 4.
Women’s Traumatic Experience at World War II: the Soviet case
[Letöltés]
[Szerző(k): Irina Rebrova PhD candidate - Center for Research on Anti-Semitism, TU Berlin ]
(Kultúrtörténet neme)
182-193
VIOLENCE, GENDER AND WAR 5.
“The Path Towards Justice for Victims of Sexual Violence”? International Responses to Wartime Rape in the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)
[Letöltés]
[Szerző(k): Galina A. Nelaeva, Dr - Department of Modern History and International Relations, Tyumen State University, Semakova str.10, ]
(Kultúrtörténet neme)
194-209
VIOLENCE, GENDER AND WAR 6.
A Female Agent of Political Violence in Pre-revolutionary Russia: Gendered Representations of Maria Spiridonova
[Letöltés]
[Szerző(k): Nadezda Petrusenko doctoral student - Södertörn University, Sweden ]
(Kultúrtörténet neme)
232-249
Recipe földi bozza magott.” 16. századi latin nyelvű recipék magyar növény- és betegségnevekkel
Hungarian plant denominations and old disease names from the 16th century
[Letöltés]
[Szerző(k): Zvara Edina PhD - SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék ]
(Könyvtári források)
250-260
Gimnáziumi fizikatankönyvek Magyarországon a Bach-korszak idején (1850–1860)
Physics books at grammar schools in Hungary during the Bach era (1850–1860)
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Bibliográfiai források)
261-271
Vágjunk bele!
Cut into!
[Letöltés]
[Szerző(k): Kótyuk Erzsébet PhD - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum ]
(Múzeumi források)
272-278
Határesetek – közelítő távolodók. Ignotus, Krúdy, Füst Milán és Karinthy (Kiteregetés – a magyar pszichoanalitikus centrifugából)
Border-line cases – oncoming divergents. Ignotus, Gyula Krúdy, Milán Füst and Frigyes Karinthy (Ventilation from the Hungarian psychoanalytic spin-drier)
[Letöltés]
[Szerző(k): Hárs György Péter, Dr. PhD - Eötvös József Főiskola, Wesley János Lelkészképző Főiskola ]
(Irodalmi források)
279-298
Könyvismertetők
[Letöltés]

299-304
Bibliai növények mai alkalmazása
Plants in the Bible and papplication today
[Letöltés]
[Szerző(k): Petrovicová Zuzana - Semmelweis Egyetem GYTK V. éves hallgató ]
(Kiváló tudományos dolgozatok)
305-365
Történetek a növények világából
Stories from the vegetable reign
[Letöltés]
[Szerző(k): Forrai György PhD ]
(Hozzászólások, vélemények)
366-368
Meditation on the hairlassness
Elmélkedés a kopaszságról
[Letöltés]
[Szerző(k): Forrai György PhD ]
(Hozzászólások, vélemények)
369-370
Fogászattörténeti előadások
Lectures about history of dentistry
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
647-648