Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Kötet: 2012/4
Tartalomjegyzék:

A síró magzat: A torzszületésekkel foglalkozó mezopotámiai ómenek értelmezési lehetőségei
The Crying Foetus: On the Theory and Methods of Omen Interpretation in the Teratological Series of ancient Mesopotamia
[Letöltés]
[Szerző(k): Esztári Réka - PPKE-BTK Történelemtudományi Doktori Iskola ]
(Orvoslás és mágia az Ókori Keleten)
1-31
Egy „nőgyógyászati” varázsgemmáról
About a gynecology magic gems
[Letöltés]
[Szerző(k): Gradvohl Edina PhD - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Alapozó Egészségtudományi Intézet, Társadalomtud ]
(Hippokratésztől Galénoszig: Kultúra és gyógyítás a görög-római világban)
32-36
Magyarországi gyógyszerészek és üzleteik a 18. század végén (Az 1786. évi patikavizitációk tanulságai)
Hungarian pharmacists and stores at the end of the 18th century (The lessons of visits in pharmacy in the year of 1786)
[Letöltés]
[Szerző(k): Romhányi Ágnes - Semmelwesi Orvostörténeti Múzeum ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
37-50
Az 1831. évi baranyai kolerahalandóság egyes demográfiai, társadalmi és földrajzi vonatkozásai
Demographic, social and geographical aspects of cholera death in Baranya in the year 1831
[Letöltés]
[Szerző(k): Havasdi József - Pécsi Tudományegyetem, PTE-ETK ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
51-82
A középkori szerb orvoslás emlékei
Memories of the medieval Serbian Medicine
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Károly DSc - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
83-90
A tudományos forradalom orvostörténeti vonatkozásai
The history of medicine’s aspects of the scientific revolution
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
91-122
A pitvarlebegés áttekintő története
Historical overview of atrial flutter
[Letöltés]
[Szerző(k): Fazekas Tamás, Prof. Dr - Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinikája ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
123-151
Magyar egészségügyi hatósági igazgatás szervezeti modelljei a XVIII. századtól napjainkig
Structural models of the Hungarian health authorities from the 18th century to the present
[Letöltés]
[Szerző(k): Feith Helga Judit PhD - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék Balázs Péter Dr. PhD - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet, Orvostörténeti Munkacsoport ]
(Törvények, szabályok, jogok )
152-162
Mágikus-szakrális elemek a fog- és szájbetegségek hagyományos (népi) gyógyításában Magyarországon
Ancient Folkish Curing Methods of Dental and Oral Diseases in Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): Kaán Miklós ifj. dr. - Semmelweis Egyetem gyerekfogászati Klinika ]
(A gyógyítás hagyományai - hiedelem, tudás és gyakorlat )
163-177
A kolozsvári versenyszerű korcsolyaélet kibontakozása a korabeli sporttudósítások tükrében (1900-1914)
The Development of Ice Skate Competition in Cluj in the Light of Contemporary Sports Reports (1900-1914)
[Letöltés]
[Szerző(k): Killyéni András ]
(Sporttörténet)
178-189
A Spirituális nő misztériumának nyomában. Történelmi örökség és kulturális folytonosság a radikális jobboldali nők egy csoportjában
In the wake of the mystery’s spiritual woman. Historical continuity and cultural heritage of a group of radical right-wing women
[Letöltés]
[Szerző(k): Félix Anikó ]
(Kultúrtörténet neme)
190-199
A múlt magyar tudósai (két akadémiai könyvsorozat)
Hungarian scientists of the past (published by the Hungarian Academy of Sciences)
[Letöltés]
[Szerző(k): Antal Ildikó PhD - Magyar Közlekedési és Műszaki Múzeum Elektrotechnikai Múzeum ]
(Bibliográfiai források)
200-209
A statisztika oktatása a kolozsvári Ferencz József Tudományegyetemen
History of Teaching Statistics in Transylvania,
[Letöltés]
[Szerző(k): Oláh-Gál Róbert dr. - Sapientia EMTE, Csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Karának ]
(Bibliográfiai források)
210-223
Egy földrajz tankönyv margójára
To the margin of a geography textbook
[Letöltés]
[Szerző(k): Kalmár Ella - Budapest Főváros Levéltára ]
(Levéltári források)
224-242
Weszprémi István orvosdoktor tudománytörténeti kutatásainak nyelvészeti vonatkozásai
Stephen Weszprémi medical doctor’s science research in historical linguistics aspects
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Katalin PhD - Semmelweis Orvostörtépneti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(Orvosi nyelvezet és emlékek)
243-254
Az európai kohéziós és innovációs politika jövője
Future of European cohesion and innovation policy
[Letöltés]
[Szerző(k): Szitáné dr. Kazai Ágnes - Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ ]
(Biográfiák, Kutatás fejlesztés )
255-266
Könyvismertetők
[Letöltés]

267-269
A kávé és kultúrájának története
The history and culture of coffee
[Letöltés]
[Szerző(k): Kátai Csilla - Semmelweis Egyetem, GYTK. V. éves hallgató ]
(Kiváló tudományos dolgozatok)
270-338
Klinikai anziksz a múlt évezredből
Postcard from the last millenium
[Letöltés]
[Szerző(k): Forrai György PhD ]
(Hozzászólások, vélemények)
339-341