Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Kötet: 2016/12
Tartalomjegyzék:

Gyermekcséknek való orvosságok anno 1500 Váradi Lencsés György (1530-1593), Egész orvosságról való könyv azaz Ars medica rekonstrukciója nyomán
Transylvanian Hungarian pediatry anno 1500 based on the digital reconstruction of the monograph written by G. Váradi Lencsés (1530-1593) under the title „Six Books about the Entire Medicine – Ars medica”.
[Letöltés]
[Szerző(k): Szabó T. Attila Prof.Dr. - Nyugat-Magyarországi Egyetem Szegedi Tudományegyetem Tóth Kálmán dr. ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
1-33
"Hungarus-tudat - a Magyarországon élő népcsoportok kulturális identitása a 18.században"
’Hungarus’ Consciousness ‒ The Cultural Identity of Ethnicities Living in Hungary in the 18th Century
[Letöltés]
[Szerző(k): Rab Irén - Georg-August-Universität Göttingen ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
34-44
Nietzsche Luther-értelmezése
Nietzsche’s Luther-interpretation
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre Prof.DSc. - ORZSE, Művelődéstörténet Tanszék ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
45-56
Jim Morrison és a film alkímiája
Jim Morrison and the Alchemy of Film
[Letöltés]
[Szerző(k): Hárs György Péter, Dr. PhD - Eötvös József Főiskola, Wesley János Lelkészképző Főiskola ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
57-73
Az élet, az erotika és a ritmus, avagy a szerelem zenéje
Life, erotic and rythm, or the music of love
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
74-97
In memoriam of Prof. Dr. Károly Méhes (1936-2007)
In memoriam an Prof. Dr. med Károly Méhes (1936-2007).
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. Makovitzky József - Universität Heidelberg/ Freiburg ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
98-105
Orvos a történelem útvesztőiben Horváth Béla szemész professzor életrajzi adattára és életútleírása
Physician in the Maze of History Biographic Database and Life History of Béla Horváth, Professor of Ophthalmology
[Letöltés]
[Szerző(k): Kovács I. Gábor CSc - ELTE Társadalomtudományi Kara ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
105-113
A leningrádi blokád történetének orvosi aspektusai
The medical aspects of the Leningrad Blockade
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr.habil. Révai Tamás PhD - Szt. János Kórház, SZT. Margit Kórház a Szakrendelés vezető ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
114-121
A “degeneratív” idegrendszeri betegségek felfogása Jendrassik Ernő írásaiban és napjainkban.
The concept of "degenerative" neurological diseases, ín the writings of Erno Jendrassik and today
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Szirmai Imre - Semmelweis Egyetem ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
122-130
A bú, a bánat hatalma és ártalmai. A betegség és a hit határán
The power and harm of grief. On the border of illness and faith
[Letöltés]
[Szerző(k): Iancu Laura PhD - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet ]
(A gyógyítás hagyományai - hiedelem, tudás és gyakorlat )
131-140
Hatvani István (1718–1786), a debreceni református kollégium tudós tanára, az orvosi statisztika egyik első magyarországi művelője
Isvtán Hatvani the Debdrecen Reformed Colleg’s scientist and teacher, one of the first reasercher of medical statistic ín Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. habil. Fehér Katalin CSc ]
(Bibliográfiai források)
141-154
A torinói lepel és az arckendők – textiles szemmel
The Shroud of Turin - from the view of the textile science
[Letöltés]
[Szerző(k): Kutasi Csaba ]
(Technikatörténeti források)
155-169
Az izgalom biológiája. Selye János és a stresszelmélet dimenziója
The excitement of biology. Hans Selye and dimension of stress theory
[Letöltés]
[Szerző(k): Szabó Katalin PhD - Semmelweis orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Lavéltár ]
(Múzeumi források)
170-177
Olvasáskultúra a Monarchia-beli fürdőhelyeken
Reading culture in spas of the Austro-Hungarian Monarchy
[Letöltés]
[Szerző(k): Jancsikity Erzsébet PhD - Petőfi Irodalmi Múzeum ]
(Kiváló tudományos dolgozatok)
178-218
Az egészség ára. Gyógyszerárszabások Magyarországon a 18.század végén
The price of health. Pharmaceutical tariffs ín Hungary at the end of the 18th century
[Letöltés]
[Szerző(k): Romhányi Ágnes - Semmelwesi Orvostörténeti Múzeum ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
219-233