Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Kötet: 2016/13
Tartalomjegyzék:

Adalékok Ferenczi Klinikai Naplója két szereplőjének beazonosításához
Contributions to the identification of two patients of Sándor Ferenczi
[Letöltés]
[Szerző(k): Hárs György Péter, Dr. PhD - Eötvös József Főiskola, Wesley János Lelkészképző Főiskola ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
1-31
Albert Schweitzer – 100 Jahre „Ehrfurcht vor dem Leben“ (respect de la vie, reverence for life)
Albert Schweitzer – 100 Jahre „Ehrfurcht vor dem Leben“ (respect de la vie, reverence for life)
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. med. Josef Makovitzky - Abt. für Neuropathologie der Universität Heidelberg/Inst. für Rechtsmedizin der Universität Frei ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
32-39
A Magyar Orvostörténeti Társasági élet története
History of the Hungarian Medical Historian Association’s life
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Károly DSc - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
40-49
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
Új nézőpontok a görög-római orvoslás történetében

LIFE-SCIENCE-HISTORY
New Viewpoints on the History of Graeco-Roman Medicine

[Letöltés]
[Szerző(k): Zimonyi Ákos doktorandusz - ELTE BTK, Történelemtudományi Doktori Intézet, Ókortörténet program ]
(Élettudományok története)
48-62
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
Avicenna és a modern farmakognózia

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Avicenna and the modern pharmacognosy

[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr.Blázovics Anna Dr. D.Sc - Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet ]
(Élettudományok története)
63-77
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
A szerelmi költészet fiziológiájáról és patológiájáról Antonio Gazio orvosi könyve alapján

LIFE-SCIENCE-HISTORY
On the Physiology and Pathology of Love Poetry Based on Antonio Gazio’s medical book

[Letöltés]
[Szerző(k): Molnár Dávid PhD - Humanism in East Central Europe” MTA-ELTE Lendület Kutatócsoport ]
(Élettudományok története)
78-86
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
Carl Gustav Carus betegségfogalmának természetfilozófiai háttere

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Nature philosophical background of Carus’ sickness concept

[Letöltés]
[Szerző(k): Gurka Dezső PhD - Gál Ferenc Főiskola, Pedagógiai Kar ]
(Élettudományok története)
87-96
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
Bizonyítottsági státusz tudománytörténet, filozófiatörténet és tudományelmélet kereszteződési pontján

LIFE-SCIENCE-HISTORY
The proof as status at the point of intersection of the history of science, the history of philosophy and the epistemology

[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre Prof.DSc. - ORZSE, Művelődéstörténet Tanszék ]
(Élettudományok története)
97-136
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
Conjectura és emberi fejlődés Csernátoni Vajda Sámuel 1795-ös fordításában

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Conjectura and human progression in Samuel Csernatoni Vajda

[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Bodnár-Király Tibor PhD - ELTE BTK tudománytörténeti kutatócsoport ]
(Élettudományok története)
137-152
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
Az életre hangolt világegyetem

LIFE-SCIENCE-HISTORY
The life-tuned Universe

[Letöltés]
[Szerző(k): Gaál Botond DSc - Debreceni Református Hittudományi Egyetem ]
(Élettudományok története)
153-158
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
A miliőtan története

The History of Milieu Theory
[Letöltés]
[Szerző(k): Csorba László - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ]
(Élettudományok története)
159-164
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET:„RÉGI-ÚJ TUDOMÁNYOK SZÜLETÉSE”
Húsz éve távozott az élők sorából Dr. Kovách Arisztid élettanprofesszor, modern rendszerélettani szemlélet egyik hazai úttörője

Dr. Arisztid Kovách, Professor of Physiology, a Hungarian pioneer introducing modern view of system-physiology, deceased twenty years ago
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. emer. Dr. Monos Emil - S.E. Klinikai Kísérleti Kutató Intézet ]
(Élettudományok története)
165-174
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET:„RÉGI-ÚJ TUDOMÁNYOK SZÜLETÉSE”
Korszakos felismerések és tévhitek a genetikában, Festetics Imre és a "genetika" fogalmi fejlődése kapcsán

Epochal forecasts and misbelieves in science of heredity with regard to Imre Festetics and the birth of the genetics
[Letöltés]
[Szerző(k): Szabó T. Attila Prof.Dr. - Nyugat-Magyarországi Egyetem Szegedi Tudományegyetem ]
(Élettudományok története)
175-188
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
Bioszemiotika, egy fiatal tudomány. Rövid történeti áttekintés és néhány alapvető problémakör felvázolása

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Biosemiotics a Novel Science. Brief Overview and Draft of Some Basic Problems

[Letöltés]
[Szerző(k): Szívós Mihály CSc. tud. főmunkatárs - MTA ]
(Élettudományok története)
189-195
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET konferencia 1. napja
1th day of Conference: LIFE -SCIENCE-HISTORY
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Élettudományok története)
196-197
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET konferencia 2. napja
Second day of Conference: LIFE -SCIENCE-HISTORY
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Élettudományok története)
198-198
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
A biogeográfia kutatóprogramja. A kozmográfiáktól a Kosmosig

LIFE-SCIENCE-HISTORY
The Research Program of Biogegoraphie. From the Cosmographies to the Kosmos

[Letöltés]
[Szerző(k): Both Mária dr. - Apor Vilmos Katolikus Főiskola ]
(Élettudományok története)
199-210
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ, MEDIALITÁS
Egy terminológiai tévedés története

LIFE-SCIENCE-HISTORY
The history of a terminological misunderstanding

[Letöltés]
[Szerző(k): Gradvohl Edina PhD - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Alapozó Egészségtudományi Intézet, Társadalomtud ]
(Élettudományok története)
211-217
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ, MEDIALITÁS
Kanizsay Orsolya terhessége és Nádasdy Ferenc születése

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Orsolya Kanizsay’s pregnancy and the birth of her son Ferenc Nádasdy

[Letöltés]
[Szerző(k): Bagi Zoltán Péter PhD - Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára -Szeged ]
(Élettudományok története)
218-231
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ, MEDIALITÁS
Táblázatokba zárt tudás? Az orvosi tudásszervezés gyakorlatai a 18. században

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Knowledge Arranged into Tables? Practices of Knowledge Organisation in the Eighteenth Century

[Letöltés]
[Szerző(k): Krász Lilla PhD - ELTE/BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék ]
(Élettudományok története)
232-250
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET:TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ, MEDIALITÁS
A betegség, mint poétikai eszköz a magyar irodalomban

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Illness as a poetic tool in the Hungarian literary

[Letöltés]
[Szerző(k): Felszeghi Sára PhD - Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, Szombathely ]
(Élettudományok története)
251-261
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ, MEDIALITÁS
A lövészárok higiéniája. A frontvonal közegészségügyének vizsgálata első világháborús hadi naplók alapján

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Hygiene of the front-line trench. Examination of sanitary conditions of the frontline by means of 1st World War military diaries

[Letöltés]
[Szerző(k): Dezső Krisztika doktorandusz - Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztálya ]
(Élettudományok története)
262-282
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ, MEDIALITÁS
A szív és a nagyerek háromdimenziós nyomtatása az orvosképzésben és a gyógyításban – történelmi előzmények és eszmetörténeti áttekintés

LIFE-SCIENCE-HISTORY
3D-modelling and printing of the heart and great vessels in medical education and clinical practice – a historical review

[Letöltés]
[Szerző(k): Király László dr. - Pediatric and Congenital Cardiac Surgery, Sheikh Khalifa Medical City managed by Cleveland Clinic, I ]
(Élettudományok története)
284-293
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK
Közegészségügyi kérdések XVIII. századi (jog)források tükrében

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Public health issues according to 18th century legal sources

[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Feith Helga Judit Ph.D. - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék, vezetője Balázs Péter Dr. PhD - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet, Orvostörténeti Munkacsoport ]
(Élettudományok története)
294-304
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK
Prostitúcióról szóló diskurzus a századfordulón multidiszciplináris megközelítésben

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Discourse in multi-disciplinary terms about the prostitution at the turn of the 19th – 20th centuries

[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Élettudományok története)
305-327
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK
Feminista nézőpont a zsidó kultúra interdiszciplináris kutatásában

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Feminist aspects in the interdisciplinary research of Jewish culture

[Letöltés]
[Szerző(k): Hrotkó Larissza - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, Kutatói csoport ]
(Élettudományok története)
328-348
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK
Imparitas Factorok. Esélyegyenlőtlenségi Tényezők, a nők vezetővé válása előtt

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Imparity Factors. Inequality Factors, prior to women becoming senior leader

[Letöltés]
[Szerző(k): Trenka Magdolna dr. MSc ]
(Élettudományok története)
349-376
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK
Nagy ellenfeleink – az apró „húsevők”. A kórházi fertőzések történetének alakulása a XXI. század második évtizedében

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Large enemies - the tiny "flesh-eaters". Historic development of hospital infections in the second decade of the 21st century

[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Janik Leonárd - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Élettudományok története)
377-386
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK
Fogászati amalgám – avagy meddig él egy axióma az orvostudományban?

LIFE-SCIENCE-HISTORY
The dental amalgam – are there any axioms in the science of medicine?

[Letöltés]
[Szerző(k): Matekovits Gyögy Prof. Dr. ]
(Élettudományok története)
387-392
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK
Geográfiai adalékok a jelenkori népvándorlás kérdéséhez

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Geographical aspects of the recent „Great Migration”

[Letöltés]
[Szerző(k): dr. habil. Izsák Éva PhD - ELTE TTK Földrajz-, és Földtudományi Intézet ]
(Élettudományok története)
393-399
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY(OK)ON INNEN ÉS TÚL:TUDÓS ÉLETUTAK
Adalékok Segner János András göttingeni korszakához (1735-1755)

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Addenda to the period in Göttingen of Johann Andreas von Segner (1735-1755)

[Letöltés]
[Szerző(k): Rab Irén - Georg-August-Universität Göttingen ]
(Élettudományok története)
400-409
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY(OK)ON INNEN ÉS TÚL:TUDÓS ÉLETUTAK
A Bolyaiak - Erdély művelődéstörténetében

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Both the Bolyais in the Cultural History of Transylvania

[Letöltés]
[Szerző(k): Oláh-Gál Róbert dr. - Sapientia EMTE, Csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Karának ]
(Élettudományok története)
410-415
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY(OK)ON INNEN ÉS TÚL: TUDÓS ÉLETUTAK
Egy életbe zárt tudomány (nem csak) történelmi vonatkozásai: Domszky Pál

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Pal Domszky: not only Historic Aspects of a Science framed by his life

[Letöltés]
[Szerző(k): Kowalak Andrzej - kultúrtörténész, Warszawa ]
(Élettudományok története)
416-434
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY(OK)ON INNEN ÉS TÚL: TUDÓS ÉLETUTAK
Dr. Pallagi Gyula (1867-1903) alakja Móricz Zsigmond regényeiben

LIFE-SCIENCE-HISTORY
The figure of Dr. Julius Pallagi (1867-1903) in the novels of Zsigmond Móricz

[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Kántor Sándorné Dr. Varga Tünde - DE Matematikai Intézet ]
(Élettudományok története)
425-446
ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY(OK)ON INNEN ÉS TÚL: TUDÓS ÉLETUTAK
A szikomór története és fitoterápiás alkalmazása a népi gyógyászatban és az ókori Egyiptomban

LIFE-SCIENCE-HISTORY
The history of the sycamore and its ancient Egyptian and ethnomedicinal use

[Letöltés]
[Szerző(k): Győry Hedvig PhD - Szépművészeti Múzeum Dr. Szentmihályi Klára Ph.D - MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag-és Környezetkémiai Intézet Plazmakémiai csoport Katona Júlia TDK hallgató - Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet Prof. dr.Blázovics Anna Dr. D.Sc - Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet]
(Élettudományok története)
447-456
Népi (gyógy)növényismeret magyar kutatói
Hungarian ethno(pharmaco)botanists
[Letöltés]
[Szerző(k): Szabó László Gy. D.Sc, professzor emeritus - Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerészeti Intézete, 7623 Pécs, Honvéd u. 3. ]
(A gyógyítás hagyományai - hiedelem, tudás és gyakorlat )
457-515
Az orthodontia története
History of orthodontics
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Sági István egyetemi tanársegéd - SZTE Fogorvostudományi Kar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Intézet Dr. Budai Mária - SZTE Fogorvostudományi Kar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Intézet ]
(Fogászattörténet)
516-528
GENDERING THE HOLOCAUST
A case study of Irma Grese: Constructing the ‘evil’ and the ‘ordinary’ through digital oral testimonies and written trial testimonies of the Holocaust survivors

Esettanulmány Irma Grese-ről: a „gonosz” és a „hétköznapi” artikulálódása a Holokauszt túlélők digitális szóbeli visszaemlékezései és írásbeli tanúvallomásai elemzése tükrében
[Letöltés]
[Szerző(k): Bianka Vida - Central European University (CEU), MA in Critical Gender Studies ]
(Kultúrtörténet neme)
529-541
GENDERING THE HOLOCAUST
Gendering Mourning in the Image of Anne Frank

Anne Frank gyászolásának nemek szerinti értelmezése
[Letöltés]
[Szerző(k): Mert Kocak - Department of Sociology and Social Anthropology, Central European University ]
(Kultúrtörténet neme)
542-551
Könyvészeti alapok a 19. századi magyarországi tudománytörténeti kutatásokhoz. 1800 és 1900 között kiadott hazai bibliográfiák, repertóriumok és nyomtatott könyvtári katalógusok I–III.
Hungary’s 19th century bibliographical funds of history of sciences. Domestic bibliographies published between 1800 and 1900, library catalogues and printed repertories I-III.
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Bibliográfiai források)
552-569
Fényvezető szálak, száloptikás rendszerek
Optical fibre, fibre-optics systems
[Letöltés]
[Szerző(k): Kutasi Csaba ]
(Technikatörténeti források)
564-575
A Budapesti Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely története és irodalma
History of Royal Hungarian Children’s Home in Budapest
[Letöltés]
[Szerző(k): Körmendiné Pók Zsófia - Heim Pál Gyerekkórház könyvtára ]
(Kiváló tudományos dolgozatok)
576-641
Könyvismertetők
[Letöltés]

642-645
Belépési nyilatkozat a Magyar Orvostörténelmi Társaság Fogászattörténeti körébe
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
646-646
Schultheisz Emil emlékére
In memory of Emil Schultheisz
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
647-648
Fogászattörténeti előadások
Lectures about history of dentistry
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
649-650