Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2019/19
Kötet: 2015/11
Tartalomjegyzék:

Az abortusz megítélése az antik világban
Viewpoint on abortion in the ancient world
[Letöltés]
[Szerző(k): Gradvohl Edina PhD - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Alapozó Egészségtudományi Intézet, Társadalomtud ]
(Hippokratésztől Galénoszig: Kultúra és gyógyítás a görög-római világban)
1-11
A tradicionális kínai és az európai koncepciók egyidejű alkalmazása a japán orvostudományban és anatómiában
Concomitant use of traditional Chinese and Western medical concepts in the history of Japanese medicine and anatomy
[Letöltés]
[Szerző(k): Zentai Judit Éva PhD - : Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Távol-keleti Intézet, Japán Tans ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
12-22
A lélek betegségeinek reprezentációi a magyar nyelvű orvosi irodalomban, 1770–1820
The representations of mental illnesses in Hungarian medical literature at the turn of the 18th and 19th centuries
[Letöltés]
[Szerző(k): Kovács Janka ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
23-63
Az orvosegyesületek politikai szerepe a 20. század elején
The political role of medical associations at the beginning of the 20th century
[Letöltés]
[Szerző(k): Hegedüs Katalin.igh. habil. PhD - Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
64-79
Das tragische Leben der deutschen Chemikerin und Pazifistin Clara Immerwahr (187o-1915) im Spannungsfeld von Wissenschaft und Giftgaskrieg
The tragic life of Clara Immerwahr –a german chemist and pacifist (1870-1915) in area of conflict between science and poison gas world.
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. med. Josef Makovitzky - Abt. für Neuropathologie der Universität Heidelberg/Inst. für Rechtsmedizin der Universität Frei ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
80-84
Egy csapatorvos hétköznapjai az első világháborúban Szemelvények Berde Károly hadinaplóiból
The everyday life of a military team medic during WWI Excerpts from the war diaries of Károly Berde
[Letöltés]
[Szerző(k): Dezső Krisztina - Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
85-125
Világbölcsek önmeghatározása. Moses Mendelssohn és Johann Georg Hamann Szokrátesz-képe
Self-definition of World Philosophers Moses Mendelssohn und Johann Georg Hamann on Socrates
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre Prof.DSc. - ORZSE, Művelődéstörténet Tanszék ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
126-147
„The roar of cannons and the smell of gunpowder” Power and Exclusion in Early Accounts on the History of the Psychoanalytic Movement
"Ágyúdörgés és puskapor". Hatalom és kizárás a pszichoanalitikus mozgalom korai történetírásaiban.
[Letöltés]
[Szerző(k): Friedrich Melinda doktorandusz - MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
148-155
EFFECT OF SEMMELWEIS 1. Ignac Semmelweis: infection control, statistical analysis and quality control
Semmelweis Igác: infekciokontroll, statisztikai analízis és minőség ellenőrzés
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
156-168
EFFECT OF SEMMELWEIS 2. There was Semmelweis in the right place at the right time?
Jókor volt jó helyen Semmelweis?
[Letöltés]
[Szerző(k): Balázs Péter Dr. PhD - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet, Orvostörténeti Munkacsoport ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
169-172
EFFECT OF SEMMELWEIS 3. The role of animal experiments conducted by Ignaz Philipp Semmelweis in the elucidation of puerperal fever
Welche Rolle spielten Tierexperimente bei der Aufklärung des Kindbettfiebers durch Ignaz Philipp Semmelweis?
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. med. Josef Makovitzky - Abt. für Neuropathologie der Universität Heidelberg/Inst. für Rechtsmedizin der Universität Frei ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
173-178
EFFECT OF SEMMELWEIS 4. A „Semmelweis-kutatás” története
History of Semmelweis reasearch
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Károly DSc - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
179-187
EFFECT OF SEMMELWEIS 5. Kiegészítő adatok a budapesti Semmelweis-szoborcsoport történetéhez: koszorúzás (1948) után áttelepítés (1949)
Complementary data to the history of the Budapest Semmelweis sculpture: removal/transfer (1949) after a wreath-laying ceremony (1948)
[Letöltés]
[Szerző(k): Fazekas Tamás, Prof. Dr - Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinikája ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
189-198
EFFECT OF SEMMELWEIS 6. Semmelweis Ignác és a magyar orvosi nyelv
Semmelweis and the Hungarian medical language
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. Bősze Péter - Szent István Kórház ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
199-205
EFFECT OF SEMMELWEIS 7. Kórházi regulák a XIX. századi Magyarországon
House rules of hospitals in the 18-19th centuries in Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): Feith Helga Judit PhD - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
206-213
EFFECT OF SEMMELWEIS 8. A klinikai szülészet kezdetei: Göttingentől Pest-Budáig
The Beginnings of Clinical Obstetrics: from Göttingen to Pest-Buda
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. habil Krász Lilla PhD - ELTE/BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
214-235
EFFECT OF SEMMELWEIS 9. Anfänge der wissenschaftlichen Indikation der Bluttransfusion und die Geburtshilfe im 19. Jahrhundert
Beginnings of the scientific indication of blood transfusion and the obstetrics in the 19th century
[Letöltés]
[Szerző(k): Robert Offner Dr. - Universitätsklinikum Regensburg, Abt. Transfusionsmedizin des Instituts für klinische Chemie und L ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
236-245
EFFECT OF SEMMELWEIS 10. Aki antiszeptikus módszere kidolgozásával megelőzte Listert, Enrico Bottini (1835-1903) olasz sebész
Who preceded Lister with the methode of the development of antiseptic Enrico Bottini (1835-1903) Italian surgeon
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Katalin PhD - Semmelweis Orvostörtépneti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
246-253
EFFECT OF SEMMELWEIS 11. Demography of the Arab World: Perinatal Mortality, Birth Defects, Consanguinity and Birth Control
Perinatális mortalitás, veleszületett defektusok, vérrokonházasság, születésszabályozás az arab világban
[Letöltés]
[Szerző(k): Király László dr. - Pediatric and Congenital Cardiac Surgery, Sheikh Khalifa Medical City managed by Cleveland Clinic, I ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
254-268
EFFECT OF SEMMELWEIS 12. Semmelweis erdélyi tanítványa: Maizner János szülészprofesszor
A Transylvanian Disciple of Semmelweis: Professor János Maizner
[Letöltés]
[Szerző(k): Gaál György dr. prof. honor.causa - Házsongárd Alapítvány ügyvezető elnöke ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
269-275
EFFECT OF SEMMELWEIS 13. Semmelweis üzenete a mai magyar egészségügynek
Semmelweis’s message for the present-day health care
[Letöltés]
[Szerző(k): Felszeghi Sára PhD - Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, Szombathely ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
276-280
Az özönnövényként számon tartott vadcsicsóka (Helianthus tuberosus L. s. l.) antimikrobás hatásának vizsgálata
Study of antimicrobial effect of the invasive
[Letöltés]
[Szerző(k): Balázs Viktória Lilla MSc hallgató - 1Pécsi Tudományegyetem TTK Biológiai Intézet Farkas Ágnes PhD - Pécsi Tudományegyetem ÁOK Farmakognóziai Tanszék Papp Nóra PHD - Pécsi Tudományegyetem ÁOK Farmakognóziai Intézet Horváth Györgyi PhD, Filep Rita PhD - PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi Szak, Farmakognóziai Intézet]
(A gyógyítás hagyományai - hiedelem, tudás és gyakorlat )
281-289
Hasznos emlékeztető a marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzés 70.évfordulója alkalmából
Helpful reminder of Hungarian Medical Education by the occation of 70th . anniversary in Tirgu Mures
[Letöltés]
[Szerző(k): Péter Mihály DSc Péter H. Mária DSc - Marosvásárhelyi Orvosi ls Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Kara ]
(Gyógyszerészettörténet)
290-302
A Magyar Olimpiai Bizottság alapító elnöke: Berzeviczy Albert
The founding President of the Hungarian Olympic Committee: Albert Berzeviczy
[Letöltés]
[Szerző(k): Gali Máté doktorandusz - Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskola ]
(Sporttörténet)
303-309
Néhány érdekes okirat a Vályi-család kolozsvári hagyatékából
Some of the interesting documents from the legacy of Vályi family
[Letöltés]
[Szerző(k): Oláh-Gál Róbert dr. - Sapientia EMTE, Csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Karának Veress-Bágyi Ibolya - Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar ]
(Bibliográfiai források)
310-317
EFFECT OF SEMMELWEIS 14. Semmelweis nyomtatásban megjelent önálló művei
Printed independent works of Semmelweis
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Bibliográfiai források)
318-324
Correspondence of mathematicians II. The Riesz brothers’s correspondence
Levelezés matematikusokkal II. A Riesz testvérek levelezése
[Letöltés]
[Szerző(k): Szabó Péter Gábor PhD - Szegedi Egyetem, Számítógépes Optimalizálás Tanszék ]
(Bibliográfiai források)
325-329
A botanika és vegyészet szerepe a túlélésben 1942-ben Leningrádban
The role of botany and chemistry in survival in 1942 at Leningrad
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr.habil. Révai Tamás PhD - Szt. János Kórház, SZT. Margit Kórház a Szakrendelés vezető ]
(Technikatörténeti források)
330-335
Semmelweis határsa
Effects of Semmelweis
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
336-337
Fogászattörténeti előadások
Lectures about history of dentistry
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
338-339