Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Kötet: 2013/7
Tartalomjegyzék:

Thoérisz, a várandós nők és anyák védelmezője
Thoeris, protector of pregnant women and mothers
[Letöltés]
[Szerző(k): Szántó Zsuzsa, doktorandusz - ELTE BTK Ókortörténeti Doktori Program ]
(Hippokratésztől Galénoszig: Kultúra és gyógyítás a görög-római világban)
1-5
Európai orvostudomány a 17. században
European medicine in the 17th century
[Letöltés]
[Szerző(k): Schultheisz Emil Prof. em. Dr. - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
6-21
Neves székelyföldi orvosok élete és tevékenysége
Life and Life-work of renowned physicians from Székler Land (Eastern Transylvania)
[Letöltés]
[Szerző(k): Péter Mihály DSc ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
22-50
„Die Pflanzschule der Wissenschaften und guten Sitten” Beiträge zur Mentalitätsgeschichte der Göttinger Studenten
"The nursery of science and morality" Contributions to the history of mentalities of the Göttingen students
[Letöltés]
[Szerző(k): Rab Irén - Georg-August-Universität Göttingen ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
51-73
Beavatási jelenségek és a halál az orvossá válás során
Initiation and Death in Becoming a Doctor
[Letöltés]
[Szerző(k): Lázár Imre dr. - Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Zsinkó-Szabó Zoltán - Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet ]
(A gyógyítás hagyományai - hiedelem, tudás és gyakorlat )
74-84
Kincses Láda politikája Hazafiság és a nemek a baskíriai Iskola-Múzeumokban
Politics of Treasure Chests Patriotism and Gender in School-Museums in Bashkortostan
[Letöltés]
[Szerző(k): Mácsai Boglárka - Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék ]
(Kultúrtörténet neme)
85-99
Különféle lövési módszerek és az íjászat megjelenése Szent László legendájában a magyar középkorban
Various shooting methods and the representations of archers in the legend of Saint Ladislaus in Medieval Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): Hidán Csaba László dr. PhD - Károli Gáspár Református Egyetem. ]
(Sporttörténet)
100-111
Egy erdélyi vonatkozású, nyomtatott orvosi disputációkat tartalmazó kolligátumkötet
A composite volume (colligatum) containing printed medical disputations with relevance to Transylvania
[Letöltés]
[Szerző(k): Emődi András - nagyváradi római katolikus püspökség műemlékkönyvtárának vezetője ]
(Könyvtári források)
112-134
A fizika egyetemes történetének magyar nyelvű irodalma
Hungarian literature on the universal history of physics
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Bibliográfiai források)
135-173
Correspondence of mathematicians I. László Kalmár
Levelezés matematikusokkal I. Kalmár László levelezése magyar matematikusokkal
[Letöltés]
[Szerző(k): Szabó Péter Gábor PhD - Szegedi Egyetem, Számítógépes Optimalizálás Tanszék ]
(Bibliográfiai források)
174-178
„Kiknek inai helyekrűl el indultanak vala és és meg ßakattanak vala” Betegségek meghatározása Sylvester János Újszövetség-fordításában (1541)
The Definition of Illnesses in the translation of the New Testament by John Sylvester (1541)
[Letöltés]
[Szerző(k): Bartók István, DSc - PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék ]
(Orvosi nyelvezet és emlékek)
179-188
Könyvismertetők
[Letöltés]

189-191
A parfüm megjelenése a szépségiparban
Perfume presences in the beauty industry
[Letöltés]
[Szerző(k): Hanyecz Réka - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Kiváló tudományos dolgozatok)
192-223
Hivatkozások nélkül. Békésy György és Halm Tibor A magyar repülő- és űrorvostan történetében
Without references. György Békésy and Tibor Halm: in the history of the Hungarian air and space medicine
[Letöltés]
[Szerző(k): Csizmadia Ákos - BME Matematika Intézet ]
(Hozzászólások, vélemények)
224-230
A szív helye a mecsetben és a gótikus katedrálisban
The heart in the mosque and the gothic cathedral
[Letöltés]
[Szerző(k): Király László dr. - Sheikh Khalifa Medical City managed by Cleveland Clinic, Institute of Cardiac Sciences, Abu Dhabi, ]
(Hozzászólások, vélemények)
231-245