Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2019/19
Kötet: 2014/8
Tartalomjegyzék:

Fogászattörténeti Tudományos Ülés
History of Dentistry, scientific meeting
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
Háború és orvoslás
War and Medicine
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
A fej védelme a középkori hadakozásban
Head protection in medieval wars
[Letöltés]
[Szerző(k): Józsa László DSc ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
16-32
Kínzás vagy gyógyítás? Pszichiátria és pszichoanalízis az első világháborúban
Torture or therapy? Uses of psychiatry and psychoanalysis in the First World War
[Letöltés]
[Szerző(k): Erős Ferenc DSc ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
33-58
Tisztaság, egészség, betegség és lakhatási viszonyok kolóniában élő munkásoknál
Cleanliness, health, disease and housing conditions among worker colony
[Letöltés]
[Szerző(k): R. Nagy József PhD - Miskolci Egyetem, Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
59-71
Schwartz Fülöp emlékezete (1894-1977)
In memoriam of Philipp Schwartz (1894-1977)
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. Makovitzky József - Universität Heidelberg/ Freiburg ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
72-80
A társadalomlélektan varázsa Fejezetek Hermann Broch társadalomlélektanából 1993-2014
Magic of the social psychology Chapters of Hermann Broch’s social psychology 1993-2014
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre Prof.DSc. - ORZSE, Művelődéstörténet Tanszék ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
81-117
Bellum Knoticum - Magyarok az 1790-es göttingeni diák-revolúcióban
Bellum Knoticum – Hungarian Students in the Göttingen ´Revolution´ 1790
[Letöltés]
[Szerző(k): Rab Irén - Georg-August-Universität Göttingen ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
118-142
A népi orvoslás és az alternatív gyógymódok kapcsolata
The connection between alternative and folk medicine
[Letöltés]
[Szerző(k): Vámos Gabriella ]
(A gyógyítás hagyományai - hiedelem, tudás és gyakorlat )
143-154
En gard, pret, allé! Nők a sporttörténelemben; avagy küzdelem az esélyek egyenlőségéért a sportpályákon is.
En gard, pret, allé! Women in sports history; or the struggle for equal opportunities for sports grounds as well.
[Letöltés]
[Szerző(k): Trenka Magdolna dr. MSc ]
(Sporttörténet)
155-163
Európai Sport: Fikció vagy Valóság?
European Sports: Fiction or Reality?
[Letöltés]
[Szerző(k): Farkas Péter PhD - S.E. Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), Társadalomtudományi Tanszék ]
(Sporttörténet)
164-178
Einstein elméletének magyarországi interpretátorai 1907–1945. Az új világkép hazai percepciója
Hungarian interpretators of Einstein theories 1907–1945 . Domestic perception of the new worldview
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Bibliográfiai források)
179-208
Kassa és környéke villamosításának kezdete (1917-ig)
The beginning of electrification of Kassa and its surroundings (until 1917)
[Letöltés]
[Szerző(k): Antal Ildikó PhD - Magyar Közlekedési és Műszaki Múzeum Elektrotechnikai Múzeum ]
(Bibliográfiai források)
209-214
Szegedi Kőrös Gáspár (1525k-1563) – az első dokumentáltan sikeres magyar méhdagant-kezelő orvos
Szegedi Kőrös Gáspár (1525k-1563) – the first Hungarian doctor documenting a successful treatment of sterility caused by a myoma of uterus
[Letöltés]
[Szerző(k): Szabó T. Attila Prof.Dr. - Nyugat-Magyarországi Egyetem Szegedi Tudományegyetem ]
(Orvosi nyelvezet és emlékek)
215-228