Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2019/19
Kötet: 2013/6
Tartalomjegyzék:

The use of cattle for curing the "torso / belly" (Xt) according to the Ebers papyrus, in ancient Egypt
[Letöltés]
[Szerző(k): Győry Hedvig PhD - Szépművészeti Múzeum ]
(Hippokratésztől Galénoszig: Kultúra és gyógyítás a görög-római világban)
1-16
A számok szerepe antik orvosi elképzelésekben
The role of numbers in ancient medical concept
[Letöltés]
[Szerző(k): Forisek Péter PhD. - Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelmi Intézet, Ókortörténeti tanszék ]
(Hippokratésztől Galénoszig: Kultúra és gyógyítás a görög-római világban)
17-23
Bőr- és hajápolás Bizáncban
The skin and hair care in Byzantine Empire
[Letöltés]
[Szerző(k): Józsa László DSc ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
24-38
Vita femina - Szerelemfilozófia nietzsche-i alapokon
Vita femina - Philosophy of Love by Nietzsche
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre Prof.DSc. - ORZSE, Művelődéstörténet Tanszék ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
39-74
Az ima erejéről
Power of prayer
[Letöltés]
[Szerző(k): Frauhammer Krisztina PhD - SZTE-BTK, Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék ]
(A gyógyítás hagyományai - hiedelem, tudás és gyakorlat )
75-80
A mosás és tisztaság kultúrtörténete Budapesten a két világháború között. A mosónők korán halnak…
The washing and cleanliness cultural history of Budapest, between the two World Wars. The laundresses die early…
[Letöltés]
[Szerző(k): Czingel Szilvia - Centropa Magyarország ]
(Kultúrtörténet neme)
81-111
A női munka formája és értéke a 19. század eleji pesti zsidó társadalomban
Structure and value of labour of women in the jewish society of pest at the beginning of the 19th century
[Letöltés]
[Szerző(k): Hrotkó Larissza - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, Kutatói csoport ]
(Kultúrtörténet neme)
112-127
Gondolatok Kóczián Géza etnobotanikai munkásságáról
Thoughtsabout Géza Kóczián’s Ethnobotanicaloeuvre
[Letöltés]
[Szerző(k): Babulka Peter PhD ]
(Könyvtári források)
128-133
A matematika egyetemes történetének magyarországi irodalma
Hungarian literature of the universal history of mathematics
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Bibliográfiai források)
134-146
Bláthy Ottó külföldi szabadalmai
Foreign patents of Ottó Bláthy
[Letöltés]
[Szerző(k): Antal Ildikó PhD - Magyar Közlekedési és Műszaki Múzeum Elektrotechnikai Múzeum ]
(Bibliográfiai források)
147-163
Két forrásközlés a Kolozsvári Állami Levéltárból
Two valuable archival sources from the National Archives of Cluj County
[Letöltés]
[Szerző(k): Oláh-Gál Róbert dr. - Sapientia EMTE, Csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Karának ]
(Levéltári források)
164-171
Kováts Mihály érdemei az orvoslás, és más természettudományok magyar nyelven
Merits of MichaelKovats in order to make for Medicine, and other natural sciences in Hungarian language
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Katalin PhD - Semmelweis Orvostörtépneti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(Orvosi nyelvezet és emlékek)
172-179
Könyvismertetők
[Letöltés]

180-183
Kodolányi János: Suomi - Alkotás és betegségélmény Kodolányi útirajzaiban
János Kodolányi: Suomi - Creation and illness in Kodolányi’s travelogs
[Letöltés]
[Szerző(k): Felszeghi Sára PhD - Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, Szombathely ]
(Gyógyítók és betegek alkotásai)
184-191
Patikus dinasztiák története
History of apothecary dynasty
[Letöltés]
[Szerző(k): Pócsik Szilvia - Semmelweis Egyetem GYTK. V. éves hallgató ]
(Kiváló tudományos dolgozatok)
192-264
Thanatológia, előítélet nélkülieknek
Thanatology to whom without prejudice
[Letöltés]
[Szerző(k): Sáry Gyula dr ]
(Hozzászólások, vélemények)
265-267
Orvosi szakszavak forrásai
Sources of the medical terminology
[Letöltés]
[Szerző(k): Forrai György PhD ]
(Hozzászólások, vélemények)
268-278
2013. első féléves események
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Hírek, események)
279-280