Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Kötet: 2012/5
Tartalomjegyzék:

Betegségek, kóros állapotok ábrázolása egyiptomi alkotásokon
Pathological alterations on Egyptian sculptures and paintings
[Letöltés]
[Szerző(k): Józsa László DSc ]
(Orvoslás és mágia az Ókori Keleten)
1-12
A babona, mint gyulladás
Superstition as inflammation
[Letöltés]
[Szerző(k): Lindner Gyula ]
(Hippokratésztől Galénoszig: Kultúra és gyógyítás a görög-római világban)
13-17
A Pax Corporis, a fogorvos szemével
The Pax Corporis through the eyes ofthe dentist
[Letöltés]
[Szerző(k): Matekovits Gyögy Prof. Dr. ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
18-25
A hosszú-QT-szindróma és a torsades de pointes kamrai tachycardia története
Historical overview of long-QT syndrome and torsades de pointes ventricular tachycardia
[Letöltés]
[Szerző(k): Fazekas Tamás, Prof. Dr - Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinikája ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
26-74
Pszichoanalitikus megjegyzések a bűn problémaköréhez
Psychoanalytic remarks on the problem of sin
[Letöltés]
[Szerző(k): Hárs György Péter, Dr. PhD - Eötvös József Főiskola, Wesley János Lelkészképző Főiskola ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
75-85
Egy Escherichia coli járvány és a baktérium pathoadaptációjának története
History of an Escherichiacoli epidemic andbacterial patho adaptation
[Letöltés]
[Szerző(k): Cseh Károly, Prof. Dr. - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet Kaszás Edit, Dr. ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
86-248
A vajdasági népi gyógyászat kutatástörténete Kálmány Lajostól napjainkig
The research history of Vojvodina
[Letöltés]
[Szerző(k): Papp Árpád ]
(A gyógyítás hagyományai - hiedelem, tudás és gyakorlat )
249-265
60 éves az önálló gyógyszerészképzés Csehországban és Szlovákiában
60 years of the individual pharmacy education in the Czech and Slovak Republic
[Letöltés]
[Szerző(k): Ambrus Tünde PhD - Faculty of Pharmacy UVPS Brno ]
(Gyógyszerészettörténet)
266-270
A Kolozsvári Atlétikai Club vázlatos története
A Short History of the Athletic Club of Kolozsvár
[Letöltés]
[Szerző(k): Killyéni András ]
(Sporttörténet)
271-285
Dangerous liaisons - Marriage counselling as an early discourse and practice of biopolitics in Hungary
Veszélyes kapcsolatok Házassági tanácsadás a biopolitika korai diskurzusa és gyakorlata Magyarországon
[Letöltés]
[Szerző(k): Szegedi Gábor ]
(Kultúrtörténet neme)
286-306
A gyógyítás szolgálatában a Barcaságtól Frankóniáig. Paul Francisci orvosi könyvtárának jegyzéke a 18. század elejéről
Service for the healingfrom Barca till Franc. The list of. Paul Francisci’s medical library at the 18 beginning of the century
[Letöltés]
[Szerző(k): Verók Attila, Dr. ]
(Könyvtári források)
307-320
Antall József (1932–1993) orvostörténeti és gyógyszerészettörténeti írásainak bibliográfiája
Bibliography of József Antall’s (1932–1993) works on history of medicine and history of pharmacy
[Letöltés]
[Szerző(k): Bodorné Sipos Ágnes Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet Kapronczay Katalin PhD - Semmelweis Orvostörtépneti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(Bibliográfiai források)
321-345
Fekete Lajos 1864-es összegzése a magyar orvostudomány kiemelkedő múltbeli képviselőiről. (Forrásközlés)
A summary of the outstanding representatives from the past of the Hungarian medicine written by Lajos Fekete in 1864 (source communication)
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Katalin PhD - Semmelweis Orvostörtépneti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(Bibliográfiai források)
346-352
Tudománytörténeti kutatások akadémiai kiadásban az elmúlt 60 évben
Researches in the history of science in the last 60 years by the Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences
[Letöltés]
[Szerző(k): Antal Ildikó PhD - Magyar Közlekedési és Műszaki Múzeum Elektrotechnikai Múzeum ]
(Bibliográfiai források)
353-368
Emberek-e a nők vagy sem? Egy 16. századi vita és utóélete
Are Women Humans or Not? A Debate of the 16th Century and Its Follow-up
[Letöltés]
[Szerző(k): Bartók István, DSc - PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék ]
(Irodalmi források)
369-377
Könyvismertetők
[Letöltés]

378-379
„…szembe sorssal …” Alkotás és betegségélmény Dsida Jenőnél
„ .. face to face with destiny…” Creation and the feeling of illness at Dsida Jenő
[Letöltés]
[Szerző(k): Felszeghi Sára PhD - Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, Szombathely ]
(Gyógyítók és betegek alkotásai)
380-387
A holló, mint jelkép régi iratokban
The raven as a symbol in ancient scriptures
[Letöltés]
[Szerző(k): Forrai György PhD ]
(Gyógyítók és betegek alkotásai)
388-389
Kósa László: Pisti a gyógyszergyárban (Örkény István a száműzetésben)
Laszlo Kosa: Steve in a pharmaceutical company (Stephen Örkény in exile)
[Letöltés]
[Szerző(k): Soltész Katalin, Dr. ]
(Hozzászólások, vélemények)
390-392