Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Kötet: 2017/14
Tartalomjegyzék:

The Case of the Missing Nose
The Case of the Missing Nose
[Letöltés]
[Szerző(k): Győry Hedvig PhD - Szépművészeti Múzeum Tolnai Borbála dr. - Semmelweis Egyetem Szikosy Ildikó dr. - Magyar Természettudományi Múzeum Papp Ildikó dr. - Magyar Természettudományi Múzeum]
(Hippokratésztől Galénoszig: Kultúra és gyógyítás a görög-római világban)
1-21
A Freysmuth-fivérek: 18. századi életrajz-rekonstrukció kéziratok és levéltári források segítségével
The Freysmuth-brothers. Cv reconstruction based on ancient manuscripts and archived documents of the 18th century.
[Letöltés]
[Szerző(k): Rab Irén - Georg-August-Universität Göttingen ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
22-37
A lőtt sebek orvoslása a 16. századi orvosi szakirodalomban – és a gyakorlatban
Theory and practice of treatment of gunshot wounds in the medical literature of the 16th century
[Letöltés]
[Szerző(k): Simon Katalin PhD - Budapest Fővárosi Levéltár ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
38-51
Esztétika és antropológia határán, Hermann Broch és a derengési állapot
The Stream of Consciousness as Anthropological and Aestheticcal Principle
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre Prof.DSc. - ORZSE, Művelődéstörténet Tanszék ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
52-68
A weiningeri mítosz olvadása
Melting the Weininger’s Myth
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
69-89
Mi történt? Mikor történt? Hogyan történt? Megtörtént? (Pszichoanalízis) történet – tény és/vagy dokumentum: levelezés versus emlékezet)
What happened? And when? How did it happen? Did it happen? (History [of psychoanalysis] – facts and/or documents: correspondence versus memory)
[Letöltés]
[Szerző(k): Hárs György Péter, Dr. PhD - Eötvös József Főiskola, Wesley János Lelkészképző Főiskola ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
90-99
A galíciai zsidók és a bécsi jiddis avantgárd
Galician Jews and Viennese Yiddish avant-garde
[Letöltés]
[Szerző(k): Hrotko Larissza - OR-ZSE ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
100-114
Csik Lajos (1902 – 1962) orvos-biológusnak, a Magyar Tudományos Akadémia első kísérleti-örökléstani kutató tagjának életrajzi adattára és életútleírása
Biographical database and life history of Csik Lajos (1902 – 1962), physician-biologist, first member of the Hungarian Academy of Sciences on experimental-genetics
[Letöltés]
[Szerző(k): Kovács I. Gábor CSc - ELTE Társadalomtudományi Kara ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
115-122
A tuberkulózis elleni társadalmi mozgalom Magyarországon
Social efforts against pulmonary tuberculosis in Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): Kovács Anett doktorandusz hallgató - Szegedi Tudományegyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola, Modernkor Program ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
123-132
A szabadgyök-kutatás évtizedei és magyar vonatkozásai
Decades of free radical research and its Hungarian aspects
[Letöltés]
[Szerző(k): Blázovics Anna DSc - Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet ]
(Gyógyszerészettörténet)
133-148
Még egyszer a nagyváradi patikák kezdeteiről
Once Again About the Early History of Pharmacies in Nagyvárad/Oradea
[Letöltés]
[Szerző(k): Emődi András - Királyhágómelléki Református Egyházkerület Levéltár ]
(Levéltári források)
149-162
Dr. Bányai Sándor, egy kiemelkedő magyar fogorvos élete és munkássága
Dr. Sándor Bányai, the life and work of a prominent Hungarian dentist
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof.Dr. Nagy Gábor - Semmelweis Egyetem Fisch Istvánné ]
(Fogászattörténet)
163-173
Salamon Henrik emlékezete, születésének 150-ik évfordulójára
The memory of Henrik Salamon, the 150th anniversary of his birth
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Kóbor András CSc, egyetemi docens - Semmelweis Egyetem, Fogpótlástani Klinika ]
(Fogászattörténet)
174-187
A XVIII. századi magyarországi és erdélyi pestisjárványokhoz kapcsolódó főbb szakirodalmi források (1700 –1944). Vekerdi László gyűjtését folytatta és sajtó alá rendezte: Gazda István
The major sources of literature related to Hungarian and Transylvanian plague epidemics from the 18th century, (1700-1944). István Gazda continued the collection of László Vekerdi and directed it to press
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Bibliográfiai források)
188-206
Egy állatkerti karrier: Szombath László 30 éves pályafutása
A career in the Budapest Zoo: László Szombath’s 30 years of service
[Letöltés]
[Szerző(k): Mautner Zoltán - Budapest Főváros Levéltár ]
(Levéltári források)
207-221
200 éve született Irinyi János, a zajtalan és robbanásmentes biztonsági gyufa feltalálója
Mr. János Irinyi, the inventor of the noiseless and non-explosive safety matches was born 200 years ago
[Letöltés]
[Szerző(k): Kutasi Csaba ]
(Technikatörténeti források)
222-232
A mágikus test. Egészség és gyógyítás az ókori Egyiptomban (Szeged, 2014. május 9. – 2014. december 31.)Forgatókönyv.
The magic body. Health and healing in ancient Egypt. (Szeged, 9th May to 31st Dec. 2014). Exhibition script.
[Letöltés]
[Szerző(k): Győry Hedvig PhD - Szépművészeti Múzeum ]
(Múzeumi források)
233-255
Csáth Géza lélektani novellái. 1. rész
Psychological proses of Géza Csáth. Part 1
[Letöltés]
[Szerző(k): Jancsikity Erzsébet PhD - Petőfi Irodalmi Múzeum ]
(Irodalmi források)
256-262
In memoriam of Kázmér Jobst (1924-2016)
Erinnerung an Professor Dr. rer.nat, Dr. med. Kázmer Jobst (1924-2016)
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. Makovitzky József - Universität Heidelberg/ Freiburg ]
(Hozzászólások, vélemények)
263-268
In memoriam von Hervay Ferenc Levente (Pater Levente,1919-2016)
In memoriam of Hervay Ferenc Levente (Pater Levente,1919-2016)
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. med. Josef Makovitzky - Abt. für Neuropathologie der Universität Heidelberg/Inst. für Rechtsmedizin der Universität Frei ]
(Hozzászólások, vélemények)
269-274
Donáth Tibor 90. születésnapja
Tibor Donáth
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hozzászólások, vélemények)
275-277
Érdekességek és tanulságok visszaemlékezés
Interesting and lessons, recollection
[Letöltés]
[Szerző(k): Sipka László ]
(Hírek, események)
278-283
III. Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet konferencia 2017. november 16–17.
III. Source Research, Source Publishing, History of History of Science November 16-17, 2017
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
284-285
Schultheisz Emil Díj Orvostörténeti cikkpályázat fiatalok számára
Call for Proposals - Emil Schultheis Prize Medical Art Contest for Young People
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
286-287
Konferencia- Magyar Szabadgyök-Kutató Társaság
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
288-289