Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Kötet: 2018/16
Tartalomjegyzék:

Foganni gyönyör nélkül? Szexualitás és termékenység egy qumráni arámi iratban (Genesis Apocryphon)
Conceiving without pleasure? Sexuality and fertility in a Qumran work (Genesis Apocryphon)
[Letöltés]
[Szerző(k): Fröhlich Ida DSc - Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Hebraisztikai Tanszék ]
(Orvoslás és mágia az Ókori Keleten)
1-17
Paracelsus magyarországi recepciójáról
On Paracelsus’ Reception in Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): Magyar László András Dr. - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
18-27
Visual History of Childhood– Medical History Aspects
Gyermekkortörténeti ikonográfia – orvostörténeti vonatkozások
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Endrődy-Nagy, Orsolya, PhD - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar, Neveléstudományi Tanszék ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
28-38
Személytelen és személyes művészet
Impersonal and personal arts
[Letöltés]
[Szerző(k): Gerevich József ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
39-56
Koraszülöttek és a koraszülött ellátás történeti vonatkozásai
Historical aspects of preterm infants and neonatal care
[Letöltés]
[Szerző(k): Gradvohl Edina PhD - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Alapozó Egészségtudományi Intézet, Társadalomtud Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna PhD - Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Dr. Feith Helga Judit Ph.D. - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék, vezetője ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
57-67
A Szegedi Sebészeti Klinika legendás évei
The memory of famous decade of Surgical Clinic of Szeged University
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Kotsis Lajos magántanár ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
68-72
Carl Zeiss (1816-2016) Festtage in Jena
Holidays of Carl Zeiss (1816-2016) in Jena
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. Makovitzky József - Universität Heidelberg/ Freiburg ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
73-79
Vágyfokozó antioxidánsok ereje. Szemelvények az afrodiziákumok kultúrtörténeti recepciójából
Antioxidants as drugs for increasing desire. Excerpts from the cultural history reception of aphrodisiacs
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
80-96
SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI Egyiptomi orvostörténeti kutatások szabadgyökös vonatkozásai
Free radical aspects of Egyptian medical history research
[Letöltés]
[Szerző(k): Győry Hedvig PhD - Szépművészeti Múzeum ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
97-102
SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI Évtizedeim a szabadgyök-kutatásban: a pécsi iskola eredményei a kísérletes kardiológiában
My decades in the free radicals research: results of the school of Pécs in the experimental cardiology
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof.Dr. Rőth Erzsébet DSc - PTE, Szentágothai János Kutatóközpont ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
103-112
SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI Matkovics-műhely, a szegedi szabadgyök kutatás évtizedei
Matkovics Workshop, the decades of Szeged free radical research
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Szőllősiné Dr. Varga Ilona, CSc, - ilona.szollosivarga@gmail.com ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
113-117
SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI Együtt a barátság és a tudomány útján
Együtt a barátság és a tudomány útján
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. Somogyi Anikó DSc - S.E. AOK. II. Belgyógyászati Klinika ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
118-129
SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI Neuroimmunmoduláció az emésztőrendszerben
Neuroimmunomodulation in the gastrointestinal tract
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof.Dr. Fehér Erzsébet DSc - PTE, Szentágothai János Kutatóközpont ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
130-137
SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI A Szegedi Tudományegyetem Növényélettani/Növénybiológiai Tanszékének hatvanöt éve: a növényi hormonoktól a szabad gyökökig
Sixty five years of the Department of Plant Physiology/Plant Biology, University of Szeged: from plant hormones to free radicals
[Letöltés]
[Szerző(k): Tari Irma, PhD, dr. Habil - SZTE Növénybiológiai Tanszék, nyugalmazott egyetemi docens, tanszékvezető ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
138-145
SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI A Szent István Egyetem Budai Campusán és jogelőd intézményeiben folytatott szabadgyök-kutatások rövid történeti áttekintése 1996-tól napjainkig A növényi stresszhatásoktól az antioxidáns védelemig
Free radical research at the Department of Applied Chemistry and of Genetic and Plant Breeding, at the Szent István University
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. Stefanovits-Bányai Éva DSc - Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Alkalmazott Kémia Tanszék Prof. Dr. Sárdi Éva DSc - Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar, Genetika és Növénynemesítési Tanszék Dr. Papp Nóra PhD - Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Alkalmazott Kémia Tanszék Prof. Dr. Hegedűs Attila DS - Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Alkalmazott Kémia Tanszék ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
146-158
SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI Szabadgyök-kutatás módszerei, néhány fontosabb orvostörténeti vonatkozása
Methods of free radical research, and its primary impact in the history of medicine
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr.Blázovics Anna Dr. D.Sc - Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
159-170
SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI Az MTA Természettudományi Kutatóközpontban és elődintézményeiben végzett orvosi-biológiai vonatkozású szabadgyökös kutatások
Free radical research on the medical-biological field in the Research Centre for Natural Sciences and its predecessors
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Szentmihályi Klára Ph.D - MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag-és Környezetkémiai Intézet Plazmakémiai csoport ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
171-181
SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI Szabad gyökök és antioxidánsok az élelmiszerekben, szerepük a táplálkozással összefüggő betegségek kialakulásában. (Szabadgyök kutatások az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetben, 1985-2013)
Free radicals and antioxidants in food and their role in nutrition related diseases. (Free radical research in the National Institute for Food and Nutrition Sciences between 1985 and 2013)
[Letöltés]
[Szerző(k): Lugasi Andrea, habil PhD, - Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Vendéglátá ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
182-201
SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI A szabadgyök kutatás harminc éve a Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszékén: szeléntől a mikotoxinokig
Thirty years of free radical research in the Animal Feeding Department at the Szent István University
[Letöltés]
[Szerző(k): Balogh Krisztián, Erdélyi Márta, Mézes prof.dr. Miklós DSc - Szent István Egyetem, Takarmányozástani Tanszék ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
202-211
A nemzedékek és a család közös metszeteinek szerkezete
On the common field of the generational and family problematic
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre Prof.DSc. - ORZSE, Művelődéstörténet Tanszék ]
( Filozófia és egészség)
212-228
Ψ-tudomány – egy új rovatról és a címéről
Ψ-science – about a new heading and its title
[Letöltés]
[Szerző(k): Hárs György Péter, Dr. PhD - Eötvös József Főiskola, Wesley János Lelkészképző Főiskola ]
(Ψ (pszi)-tudomány )
229-230
Az archetipikus védelem másik oldala: gyermekkori trauma túlélése és a nárcisztikus személyiségzavar kialakulása
Flipside of the archetypal defense: surviving the childhood trauma and the development of narcissistic personality disorder.
[Letöltés]
[Szerző(k): Deák Zsolt PhD ]
(Ψ (pszi)-tudomány )
231-240
Terror, terrorism and recognition
Terror, terrorizmus és elismerés
[Letöltés]
[Szerző(k): Jô Gondar, Ph.D. - Clinical Psychology, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro ]
(Ψ (pszi)-tudomány )
241-247
Interesting Facts from the History of Hungarian Women
Érdekességek a magyar női verseny történetéből. A Magyar Evező Szövetség 125 éves
[Letöltés]
[Szerző(k): Alliquander Anna dr. - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet Tibori Theodosia Tímea CSc - MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet ]
(Sporttörténet)
248-255
Az abortusz az ókori zsidó-, római- és a korai keresztény forrásokban 2. rész
Artificial abortion in ancient Jewish, Roman, and early Christian sources. Parts 2.
[Letöltés]
[Szerző(k): Szécsi József dr. - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem főtitkár, Keresztény-Zsidó Társaság ]
(Bibliográfiai források)
256-266
Nyári egészségmegőrzés az UV-védelmet garantáló textiltermékekkel
Healthy living during summer with UV-protective textile products
[Letöltés]
[Szerző(k): Kutasi Csaba ]
(Technikatörténeti források)
272-282
Egy mohácsi patika “leltárkönyve” a reformkorból
Inventory of a pharmacy of Mohács from the Hungarian Reform Era
[Letöltés]
[Szerző(k): Mezey Mónika (Sallai-Tóth Lászlóné), könyvtáros - MTA Könyvtár és Információs Központ ]
(Bibliográfiai források)
276-271
Csáth Géza lélektani novellái 3. rész
Géza Csáth’s lyrical-psychological prose. Part 3
[Letöltés]
[Szerző(k): Jancsikity Erzsébet PhD - Petőfi Irodalmi Múzeum ]
()
283-291
Lev Tolsztoj Annája a drog fogságában?
Is Lev Tolstoy’s Anna in Captivity of Drug?
[Letöltés]
[Szerző(k): Bugovits Valéria dr. PhD ]
(Irodalmi források)
292-305
A 3D nyomtatással minden előállítható
Everything is feasible by 3D printing
[Letöltés]
[Szerző(k): Kutasi Csaba ]
(Biográfiák, Kutatás fejlesztés )
306-315
SCHULTHEISZ EMIL PÁLYÁZAT NYERTESE 2017, 1. helyezett A magyarországi gyógyszerészet árjásítása 1938 és 1944 között
Aryanisation of Pharmacy in Hungary between 1938 and 1944
[Letöltés]
[Szerző(k): Magos Gergely - ELTE ]
(Kiváló tudományos dolgozatok)
316-354
SCHULTHEISZ EMIL PÁLYÁZAT NYERTESE 2017 3. helyezett Az első világháború szemben álló hatalmainak kórházvonatai
The Hospital Trains of the Opposing Powers During World War I
[Letöltés]
[Szerző(k): Horváth Balázs Zsigmond ]
(Kiváló tudományos dolgozatok)
355-362
Könyvismertetők
[Letöltés]

363-369
A RITMUS A TUDOMÁNYÁGAKBAN- konferencia felhívás
Rhythm in the science
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
370-371
Schultheisz Emil Díj Orvostörténeti cikkpályázat fiatalok számára 2018.
Emil Schultheisz Medical Art Contest for Young People 2018.
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
372-373