Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Kötet: 2010/1
Tartalomjegyzék:

Olvasóinkhoz
For our Readers
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Orvoslás és mágia az Ókori Keleten)
1-2
Beköszöntő
Welcome
[Letöltés]
[Szerző(k): Cseh Károly, Prof. Dr. - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Orvoslás és mágia az Ókori Keleten)
3-5
Az ókori közel-keleti orvosi szövegek kutatásának helyzetképe
Ancient Near Eastern Medical Texts - Review
[Letöltés]
[Szerző(k): Fröhlich Ida DSc - Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Hebraisztikai Tanszék Bácskay András PhD - Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Hebraisztika szak ]
(Orvoslás és mágia az Ókori Keleten)
6-22
Fejfájás ellen. Gyógyító varázslatok
Against headache. Healing magic
[Letöltés]
[Szerző(k): Németh György Prof.Dr. - Eötvös Lóránt Tudományegyetem BTK -Ókortörténeti Intézet ]
(Hippokratésztől Galénoszig: Kultúra és gyógyítás a görög-római világban)
23-26
A vitalizmusról
About the Vitalism
[Letöltés]
[Szerző(k): Magyar László András Dr. - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
27-30
Államorvostan a felvilágosodás kori Magyarországon
Enlightenment State Medicine in Hungary
[Letöltés]
[Szerző(k): Schultheisz Emil Prof. em. Dr. - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
31-38
The beauty of the dentistry’s tools in the 19th century
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
39-46
A Semmelweis család eredete és története
The roots and history of Family Semmelweis
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Károly DSc - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
47-72
The Austrian success of controlling plague in the 18th century: maritime quarantine methods applied to continental circumstances
[Letöltés]
[Szerző(k): Balázs Péter Dr. PhD - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet, Orvostörténeti Munkacsoport Kristie L. Foley, Ph.D - Medical Humanities. Davidson College, North Carolina. ]
(Törvények, szabályok, jogok )
73-89
A népi gyógyítás és kutatásának néhány kérdése Siklód példáján
Popular healing in Siklód and some questions of the research
[Letöltés]
[Szerző(k): Balázs Dorottya - ELTE BTK Néprajzi Intézetének ]
(A gyógyítás hagyományai - hiedelem, tudás és gyakorlat )
90-95
Adatok a Rozsnyay-féle kinintannát történetéhez
Data for the history of chininum tannicum-Rozsnyay
[Letöltés]
[Szerző(k): Grabarits István dr. + - Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság elnöke ]
(Gyógyszerészettörténet)
96-103
What are the reasons for the success of so many Hungarian Jewish Athletes
[Letöltés]
[Szerző(k): Szabó Lajos PhD - Nemzeti Sport Intézet Magyar Sportmúzeum ]
(Sporttörténet)
104-111
The Synthetic “Otthonka”: A Piece of Clothing and Cultural History
[Letöltés]
[Szerző(k): Agárdi Izabella - University of Utrecht ]
(Kultúrtörténet neme)
112-119
Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár orvostudományi könyvei
Medical Science’s books of Archdiocesan Library of Eger
[Letöltés]
[Szerző(k): Gál Tibor - Egri Hittudományi Főiskola Könyvtár ]
(Könyvtári források)
120-153
A magyar tudománytörténet-írás 19. századi forrásai
The Hungarian science-writing sources from the 19th Century
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Bibliográfiai források)
154-164
Revolution and repression of the Budapest University of Medicine in 1956
Forradalom és megtorlás a Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1956-ban
[Letöltés]
[Szerző(k): Molnár László PhD - Semmelweis Egyetem Levéltár ]
(Levéltári források)
165-173
Scientific Couples in Hungary I. Couples of the Past
[Letöltés]
[Szerző(k): Vámos Éva CSc - Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban ]
(Technikatörténeti források)
174-181
Az erényöv titkos történetei. Mítosz és valóság
The secret history chastity belt
[Letöltés]
[Szerző(k): Varga Benedek - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvár és Levéltár ]
(Múzeumi források)
182-205
„Szabálytalan” női életpályák, prostitúció a reformkori Pesten. Egy férfinapló széljegyzetei
Illegal careers for women, prostitution, the reform period of the Pest. A man\\
[Letöltés]
[Szerző(k): Kalla Zsuzsa - Petőfi Irodalmi Múzeum ]
(Irodalmi források)
206-236
Valók gráditsonkénti lépegetése (1818) és a Természet genetikai törvényei (1819)
The “Gradualism” of Ch. Bonnet (1818) and the “Genetic Laws of Nature” (Festetics 1819). The emergence of termes genetics, selection and evolution in Hungary.
[Letöltés]
[Szerző(k): Szabó T. Attila Prof.Dr. - Nyugat-Magyarországi Egyetem Szegedi Tudományegyetem ]
(Orvosi nyelvezet és emlékek)
237-271
Innovative Medicine Initiative (IMI) – A New European Technology Platform for the European Pharmaceutical Research and Development
[Letöltés]
[Szerző(k): Pörzse Gábor PhD - Semmelweis Egyetem, Kutatás és Innovációs Központ ]
(Biográfiák, Kutatás fejlesztés )
272-281