Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Kötet: 2018/17
Tartalomjegyzék:

Az orvos Ktésias
The physician Ctesias
[Letöltés]
[Szerző(k): Krén László doktorandusz - ELTE Történettudományi Doktori Iskola Ókortörténeti Doktori Program ]
(Hippokratésztől Galénoszig: Kultúra és gyógyítás a görög-római világban)
1-7
A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS EGÉSZSÉGÜGYE, Közép-Európa egészségügyi reformja a 18. században
THE HEALTH REVIEW OF ABSOLUTISM, Zur Geschichte des merdizinische Aufklarung in Mittel-Europa
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Károly DSc - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
8-23
A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS EGÉSZSÉGÜGYE, Founding the modern Hungarian health system in the 18th century
THE HEALTH REVIEW OF ABSOLUTISM, A modern magyar egészségügyi rendszer megteremtése a 18. században
[Letöltés]
[Szerző(k): Balázs Péter Dr. PhD - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet, Orvostörténeti Munkacsoport ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
24-32
A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS EGÉSZSÉGÜGYE, Cenzúrai reformok a felvilágosodás szellemében
THE HEALTH REVIEW OF ABSOLUTISM, Zensurreformen im Geist der Aufklärung
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Katalin PhD - Semmelweis Orvostörtépneti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
33-39
A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS EGÉSZSÉGÜGYE, Mennyire volt egységes a gyógyszeres terápia Magyarországon, a XVIII. században? A kőszegi és a székesfehérvári jezsuita patikabútorok fiókfeliratain látható materia medica összehasonlító elemzése
THE HEALTH REVIEW OF ABSOLUTISM, 18th centrury? A comparative analysis of the drawer labels of two pieces of furniture in the Jesuit apothecaries of Kőszeg and Székesfehérvár
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Dobson Szabolcs - Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság elnöke ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
40-48
„Ez a nyavalya nem halálos ugyan, de terhes és hosszas szokott lenni…” A lélek és elme betegségeinek gyógymódjai a 18–19. század fordulóján1
“This illness is not lethal, but is often burdensome and prolonged…” Approaches to Healing the Mentally Ill in Hungary at the Turn of the 18th and 19th Centuries
[Letöltés]
[Szerző(k): Kovács Janka ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
49-66
A bába- és dajkaválasztás párhuzamai a 16-17. századi magyarországi főúri gyakorlatban
Parallele der Hebammen- und Säugammenwahl in der Praxis der ungarischen hochadeligen Familien im 17. Jahrhundert
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
67-81
Adalék a 19. századi magyar bábatörténethez
Supplement to the Hungarian midwives’ history of the 19th century
[Letöltés]
[Szerző(k): Hrotko Larissza - OR-ZSE ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
82-92
SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI, Az oxidatív stressz és a védelmi rendszer vizsgálatának veteriner aspektusai, történeti áttekintés a 80-as évektől napjainkig
Veterinary aspects of investigation of oxidative stress and
[Letöltés]
[Szerző(k): Fébel Hedvig1, egyetemi magántanár, CSc/PhD - 1Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsip Gaál Tibor2, egyetemi tanár, CSc/PhD - Állatorvostudományi Egyetem, Budapest Vajdovich Péter2, egyetemi docens, PhD - Állatorvostudományi Egyetem, Budapest ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
173-182
Szabadgyökös reakciók klinikai vonatkozásai
Clinical aspects of free radical reactions
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
500-522
Semmelweis 200
Semmelweis 200
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
523-524