Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Kötet: 2019/18
Tartalomjegyzék:

A ’szőlőskert viharistenének’ ikonográfiája az újhettita művészetben
The iconography of the ’Storm God of the Vineyard’ in the Neo-Hittite Art
[Letöltés]
[Szerző(k): Roboz Erika - Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Doktori Iskola, ]
(Orvoslás és mágia az Ókori Keleten)
1-13
Egy titokzatos lóbetegség nyomában a középkori arab állatorvosi forrásokon keresztül
In the footsteps of a mysterious horse disease through medieval Arabic veterinary sources
[Letöltés]
[Szerző(k): Kutasi Zsuzsanna PhD - ELTE BTK Arab szak ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
14-37
Akadémikusok tudományos vitája a statisztika logikájáról és módszertanáról (avagy statisztikusok becsületbeli párbajához vezető út 2.)
Academicans’ scientific discussion about the logic and the methodology of statistics (or the path to honor duel of the statisticians) 2.
[Letöltés]
[Szerző(k): Kalmár Ella - Budapest Főváros Levéltára ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
38-50
A Petz-féle sebészeti gyomorvarrógép; elő és utóélet, és ami közte van. Egy elhallgatott hungarikum
Petz’s surgical stapler: conception, afterlife and in between A genuin Hungarian invention, heritage ignored
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof Dr Molnár F Tamás DSc, FETCS, MA(hist) - PTE ÁOK Műveleti Medicina Tanszék, Pécs. ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
51-83
A magyar orvosképzés korszakai
Epochen der ungarischen Ärztebildung
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Károly DSc - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
84-93
Science, Technology and Healthcare Delivery in Ghana: A Historical Perspective
Tudomány, technológia és egészségügyi ellátás Ghánában: Történelmi perspektíva
[Letöltés]
[Szerző(k): Samuel Adu-Gyamfi, PhD - Department of History and Political Studies of the Kwame Nkrumah University of Science and Technolog Prince Osei-Wusu Adjei - Nordic Africa Institute, Uppsala and a Senior Lecturer at the Department of Geography and Rural Deve Richard Oware - Kwame Nkrumah University of Science and Technology Ernest Foley Okine - Department of History and Political Studies, of the Kwame Nkrumah University of Science and Technolo]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
94-115
A szív a Biblia Hebraicában és a Talmudban
The Heart in the Hebrew Bible and the Talmud
[Letöltés]
[Szerző(k): Szécsi József dr. - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem főtitkár, Keresztény-Zsidó Társaság ]
( Filozófia és egészség)
116-120
Élet és halál határán. Humor az orvoslásban
Between life and death. Humor and Medicine
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre az MTA doktora (D.Sc), Dr.phil , ph.d. dr. habil. - ORZSE, ELTE BTK ]
( Filozófia és egészség)
121-136
Magyarország, Fiume és a tengerészeti egészségügy
Hungary, Fiume/Rijeka and the maritime health services
[Letöltés]
[Szerző(k): Balázs Péter Dr. PhD - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet, Orvostörténeti Munkacsoport ]
(Törvények, szabályok, jogok )
137-146
SZEXUALITÁS ÉS TÁRSADALMI TÜKRÖZŐDÉSE. A normaváltás nehézségei: a #metto tanulságai
SEXUALITY AND SOCIAL REFLECTION. Difficulties of norm changing: the case of #metoo.
[Letöltés]
[Szerző(k): Pető Andrea DSc - Central European University Nador u. 9, 1051 Budapest, Hungary ]
(Ψ (pszi)-tudomány )
147-150
SZEXUALITÁS ÉS TÁRSADALMI TÜKRÖZŐDÉSE. Jogosultság és jogtalanság a szexualitás arénájában
SEXUALITY AND SOCIAL REFLECTION. Legitimacy and illegitimacy in the arena of sexuality
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Virág György pszichológus, ig. - Országos Kriminológiai Intézet ]
(Ψ (pszi)-tudomány )
151-165
SZEXUALITÁS ÉS TÁRSADALMI TÜKRÖZŐDÉSE. Nőgyógyászati szexuális medicina
SEXUALITY AND SOCIAL REFLECTION. Female Sexual Medicine
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Gyovai Gabriella nőgyógyász ]
(Ψ (pszi)-tudomány )
166-170
SZEXUALITÁS ÉS TÁRSADALMI TÜKRÖZŐDÉSE. Intim szépség
SEXUALITY AND SOCIAL REFLECTION. Intimate beauty
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Erős Erika FECSM - a Jól-lét és Egészség klinika vezetője ]
(Ψ (pszi)-tudomány )
171-174
SZEXUALITÁS ÉS TÁRSADALMI TÜKRÖZŐDÉSE. Szex fogalmi határainak eltolódásai a serdülők szexuális szokásaiban
SEXUALITY AND SOCIAL REFLECTION. Shifts in the conceptual boundaries of sex in the sexual habits of adolescents
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Ψ (pszi)-tudomány )
175-181
SZEXUALITÁS ÉS TÁRSADALMI TÜKRÖZŐDÉSE. Szexualitás a művészetben
SEXUALITY AND SOCIAL REFLECTION. Art and Sexuality
[Letöltés]
[Szerző(k): Gerevich József ]
(Ψ (pszi)-tudomány )
182-209
Megment vagy elpusztít: a higany és arzén gyógyászati karrierje I. rész higany
Save or destroy: The medical career of mercury and arsenic. Part 1, Mercury
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Madarász Bálint ]
(Gyógyszerészettörténet)
210-240
Drogista szakképzés megszervezése Magyarországán a 20. század első felében
Organizing the druggist vocational training in Hungary in the first half of the 20th century
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Nagy Adrienn, PhD - Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára ]
(Gyógyszerészettörténet)
241-262
Veszprém város története és a gyógyszerészet
Geschichte der Gesundheitswesen im Veszprém-Komitat
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Károly DSc - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(Gyógyszerészettörténet)
263-275
dr. Kunvári Bella, a modern fogorvosnő, műgyűjtő, kultur-mozgalmár, polihisztor, múzsa
dr. Bella Kunvári, a modern dentist, art collector, culture-breeder, polyhistor, muse
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Fogászattörténet)
276-290
A törvényszéki fogorvoslás történet
History of forensic dentistry
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Sági István egyetemi tanársegéd - SZTE Fogorvostudományi Kar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Intézet Dr. Budai Mária PhD - SZTE Fogorvostudományi Kar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Intézet Sági Stefánia - SZTE Jogtudományi kar Hallgató , IV évf. ]
(Fogászattörténet)
291-300
Adalékok a magyar küzdősportok és harcművészetek múltjából a birkózás sportág tükrében
Additives from the past of Hungarian martial arts in the light of wrestling sport
[Letöltés]
[Szerző(k): Falatovics Ádám doktorandusz - Testnevelési Egyetem Doktori Iskola ]
(Sporttörténet)
301-309
Jelitai Woyciechowsky József (1889–1944) matematika- és csillagászattörténész emlékezete születésének 130. évfordulóján
In memoriam József Jelitai Woyciechowsky (1889–1944) a historian of mathematics and astrology at the 130th anniversary of his birth
[Letöltés]
[Szerző(k): Gazda István CSc - Magyar Tudománytörténeti Intézet ]
(Bibliográfiai források)
310-318
Selymek és mesterséges változataik
Silks and their artificial versions
[Letöltés]
[Szerző(k): Kutasi Csaba ]
(Technikatörténeti források)
319-328
A magyar orvosi nyelv szükségtelen idegen szavainak kérdésköréhez
Unnecessary non-native words in the Hungarian medical language
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. Bősze Péter - Szent István Kórház ]
(Irodalmi források)
329-353
Egy élet a múltból: dr. Dózsa Márta tanítónő és gyógyszerész (1900, Pancsova-1981)
A story emerging out of the past: Dr. Márta Dózsa, a teacher and pharmacist (1900, Pancsova-1981, Miskolc)
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Dobson Szabolcs - Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság elnöke ]
(Biográfiák, Kutatás fejlesztés )
354-365
In memoriam Prof. Dr. med. Reinhold Schwarz (1929-2017)
In memoriam of Prof. Dr. Reinhold Schwarz (1929-2017)
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. med. Josef Makovitzky - Abt. für Neuropathologie der Universität Heidelberg/Inst. für Rechtsmedizin der Universität Frei ]
(Biográfiák, Kutatás fejlesztés )
366-369
Elszakadt a fonal – búcsú Szirmai Imrétől (1942–2018)
The yarn was cut off - farewell to Imre Szirmai (1942-2018)
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. Bősze Péter - Szent István Kórház ]
(Biográfiák, Kutatás fejlesztés )
370-372
Alkotás és betegségélmény Arany János műveiben
Creation with perceived diseases in works of János Arany
[Letöltés]
[Szerző(k): Felszeghi Sára PhD - Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, Szombathely ]
(Gyógyítók és betegek alkotásai)
373-386
Esszé rovat beköszöntője
Inaugural of Essay Box
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. habil. Izsák Éva PhD - ELTE TTK Földrajz-, és Földtudományi Intézet ]
(Esszék)
387-387
Műalkotások üzenetei mútunkról, térbeliségről, avagy az ember alkotta indikátorok
The messages of pieces of art about our past, spaces - or man-made indicators -
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. habil. Izsák Éva PhD - ELTE TTK Földrajz-, és Földtudományi Intézet ]
(Esszék)
388-395
Plasztikai sebészet kialakulásának története és mai helyzete
The history and present position of plastic surgery
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Zöld Marcell Péter ]
(Kiváló tudományos dolgozatok)
396-431
Könyvismertetők
[Letöltés]

432-450
Hálózatok a tudományágakban
Networks of disciplines
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
451-452
Schultheisz Emil Díj Orvostörténeti cikkpályázat fiatalok számára 2019.
Emil Schultheisz Medical Art Contest for Young People 2019.
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
453-454
Tradíció és innováció a tudományokban ELTE BTK Történeti Intézet
Tradition and Innovation
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. habil Krász Lilla PhD - ELTE/BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék ]
(Hírek, események)
455-456
The culture of aristocracy in the habsburg Monarchy, 1750-1820, conference
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. habil Krász Lilla PhD - ELTE/BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék ]
(Hírek, események)
457-458