Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/21
Kötet: 2020/20
Tartalomjegyzék:

Szív és érrendszeri betegségek kérdéséhez az ókori egyiptomi forrásokban
On the question of the diseases of cardio-vascular diseases in the ancient Egyptian sources
[Letöltés]
[Szerző(k): Győry Hedvig PhD - Szépművészeti Múzeum ]
(Hippokratésztől Galénoszig: Kultúra és gyógyítás a görög-római világban)
1-16
Paracelsus - A iatrokémia megjelenése az orvoslásban és a paracelán medicina alapjai
Paracelsus - The appearance of iatrochemistry in medicine and the basics of paracelsic medicine
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Madarász Bálint ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
17-29
Vérvételi helyek a lovon al-Nāṣirī állatorvosi kézikönyvében
Sites of venesection on the horse in the veterinary handbook of al-Nāṣirī
[Letöltés]
[Szerző(k): Kutasi Zsuzsanna PhD - ELTE BTK Arab szak ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
30-41
Megrögzött, helytelen szokások a csecsemőápolásban a kora újkori Magyarországon
Die tief eingewurzelten falschen Sitten in der Kleinkinderverpflegung im Ungarn des 17-18. Jahrhunderts
[Letöltés]
[Szerző(k): T. Ládonyi Emese, PhD doktorjelölt - ELTE BTK ]
(A középkori medicinától a romantikus medicináig)
42-51
A szív normális, ritmusos működését biztosító sinus (sino-atrialis; Keith-Flack) csomó felfedezése
Remembering the discovery of the sinus (sino-atrial/SA) node by Sir Arthur Keith and Martin Flack
[Letöltés]
[Szerző(k): Fazekas Tamás, Prof. Dr - Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinikája Fazekas Bence BSc - National Health Service/NHS Bournemouth, UK ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
52-67
Több név – egy ember: Ha(ts(ch))ek Dávid, Darwin elfeledett fordítója
Several names–single person: David Ha(ts(ch))ek, a forgotten translator of Darwin’s books
[Letöltés]
[Szerző(k): Podani János egyetemi tanár - ELTE TTK Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
68-88
Szent-Györgyi Albert - a sokoldalú biológus
Albert Szent-Györgyi – the versatile biologist
[Letöltés]
[Szerző(k): Varga János mérnöktanár ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
89-118
Vénusz oltárán áldozók nyavalyája
Diseases of Sacrifices of Venus altar
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
119-137
Az Orvoskar egykori épületei
Ehemalige Gebäude der Fakultät für Medizin
[Letöltés]
[Szerző(k): Kapronczay Károly DSc - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
138-142
A szív bölcsessége Friedmann Gusztávné nőegyleti elnök asszony feljegyzéseiről
The wisdom of the heart On the notes of Mrs. Gusztávné Friedmann, President of the Women
[Letöltés]
[Szerző(k): Hrotkó Larissza - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, Kutatói csoport ]
(A modern orvostudomány története napjainkig )
143-150
Az „új artikulál(hat)atlanság” Az utópikus elsorvadása a „posztideologikus” korszak hajnalán Jürgen Habermas Die Neue Unübersichtlichkeit c. könyvében
The 'New Inarticulateness'. The Atrophy of the Utopian at the Dawn of the 'Postideological' Age in Die Neue Unübersichtlichkeit of Jürgen Habermas
[Letöltés]
[Szerző(k): Tillmann Ármin ]
( Filozófia és egészség)
151-162
Kísérlet a statisztika és a jövőkutatás viszonyáról
Essay on the Relationship between Statistics and Futurology
[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre az MTA doktora (D.Sc), Dr.phil , ph.d. dr. habil. - ORZSE, ELTE BTK ]
( Filozófia és egészség)
163-168
Szimulákrum és Mátrix
Simulacra and Mátrix
[Letöltés]
[Szerző(k): Gerdesits Pál MA - ELTE Filmtudomány mesterképzés ]
( Filozófia és egészség)
169-174
A Karlócai béke (1699), és hatása a járványvédelemre a Habsburg birodalmi határok mentén
The Peace Treaty of Carlowitz (1699) and its impact on epidemics along the Habsburg-Ottoman continental borders
[Letöltés]
[Szerző(k): Balázs Péter Dr. PhD - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet, Orvostörténeti Munkacsoport ]
(Törvények, szabályok, jogok )
175-189
"A hazai betegtájékoztatás XXI. századi elvárásai - a tájékoztatáshoz való jog megvalósulásának vizsgálata a felnőtt háziorvosi alapellátásban (kérdőíves felmérés eredményeivel)"
” Expectations for 21st century patient information in Hungary – examining the right to being informed in general practice only for adults (including the outcomes of a survey questionnaire)”
[Letöltés]
[Szerző(k): Lengyel Ingrid doktorandusz - Semmelweis Egyetem Doktori Iskola ]
(Törvények, szabályok, jogok )
190-195
„Eddig a főd ingemet, immá én a fődet” A föld a néphitben és a népgyógyászatban
“So far the Earth has taken care of me, now I do the same to the Earth” The Earth in folk belief and folk medicine
[Letöltés]
[Szerző(k): Iancu Laura - ELKH BTK Néprajztudományi Intézet ]
(A gyógyítás hagyományai - hiedelem, tudás és gyakorlat )
196-203
Versenyeken való részvétel nehézségei a női evezős sport történetében – különös tekintettel a női Európa-bajnokságokra
Difficulties of participating at competitions in the history of women’s sport, specially in regards of Women’s Rowing European Chamiopships
[Letöltés]
[Szerző(k): Alliquander Anna dr. tanársegéd - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Sporttörténet)
204-213
Michael Schilling fő mezei seborvos Bestallungja
The ’Bestallung’ contract of Michael Schilling a military field surgeon
[Letöltés]
[Szerző(k): Bagi Zoltán Péter PhD - Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára -Szeged ]
(Könyvtári források)
214-218
Innovatív textilalapú anyagok és eszközök a gyógyítás szolgálatában Innovative textile based materials and tools in the medical service
Innovative textile based materials and tools in the medical service
[Letöltés]
[Szerző(k): Kutasi Csaba ]
(Technikatörténeti források)
219-228
„Jöjjön e forráshoz, egészséget lel itt.” Gyógyító vizek és fürdőkultúra
“Come to this spring, you will find health here.” An exhibition entitled Healing Waters and Bath Culture
[Letöltés]
[Szerző(k): Dezső Krisztina - Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Gergely Zsuzsanna könyvtáros - Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont könyvtáros Molnár Dávid doktorandusz - PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont könyvtár ]
(Múzeumi források)
229-261
Az Európai Horizont kutatási és innovációs keretprogram (2021-2027)
Horizon Europe – the next research and innovation framework programme (2021-2027)
[Letöltés]
[Szerző(k): Szitáné dr. Kazai Ágnes, tanácsadó - Semmelweis Egyetem, Innovációs Központ ]
(Biográfiák, Kutatás fejlesztés )
262-279
In memoriam von Prof.Dr. János Somogyi (1929-2019)
In memoriam of Prof.Dr. János Somogyi (1929-2019)
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. Dr. med. Josef Makovitzky - Abt. für Neuropathologie der Universität Heidelberg/Inst. für Rechtsmedizin der Universität Frei Prof.dr. Fischer Emil - Pécsi Tudományegyetem ]
(Biográfiák, Kutatás fejlesztés )
280-283
Nagyvárad karizmatikus fősebésze, Krisár Zoltán portréja
In memoriam of the famous Groswardeiner/Oradea’s chief surgeon Zoltán Krisár
[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Kotsis Lajos magántanár ]
(Biográfiák, Kutatás fejlesztés )
284-287
In memoriam Dr. István Orbán
In memoriam of Dr. István Orbán MD
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
()
288-290
Az első 27 év. Élni jobb, mint nem élni!
The first 27 years. Living is better than not living!
[Letöltés]
[Szerző(k): dr. habil. Izsák Éva PhD - ELTE TTK Földrajz-, és Földtudományi Intézet ]
(Esszék)
291-307
Pénzföldrajz a Geopolitikában. Európai hatalmak amerikai geopolitikája a pénzügyek tükrében
Monetary Geograpgy in Geopolitics and Geopolitics of European Powers on American soil as reflected by Finances
[Letöltés]
[Szerző(k): Békési László PhD. habil. ]
(Esszék)
308-325
Az on-line oktatás egy új formája, a webinárium – a „Genetika-200 Nemzetközi Diáktudományos Versenyen (G200-NDV)” tapasztalatainak fényében
A new form of online education, the webinar -in the light of the experience of the "Genetics-200 International Student Science Competition (G200-NDV)"
[Letöltés]
[Szerző(k): Horváth Erika - Cserepka Iskola, Pécs Keszei Balázs - Jurisich Gimnázium és Kollégium, Kőszeg Pozsik Lajos - Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszeg ]
(Kiváló tudományos dolgozatok)
326-330
Ajánlás, a közelgő magyar gazdasági védelmi cselekvési tervhez
Recommendation to the forthcoming Hungarian economic protection action plan
[Letöltés]
[Szerző(k): Drótos László okleveles kohómérnök, ]
(Hozzászólások, vélemények)
331-333
Könyvismertetők
[Letöltés]

334-345
Schultheisz Emil Díj Orvostörténeti cikkpályázat fiatalok számára 2020
Emil Schultheisz Medical Art Contest for Young People 2020
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Hírek, események)
349-350