Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Rovat: Ψ (pszi)-tudomány
Szerkesztő(k): Hárs György Péter PhD

Az archetipikus védelem másik oldala: gyermekkori trauma túlélése és a nárcisztikus személyiségzavar kialakulása
Flipside of the archetypal defense: surviving the childhood trauma and the development of narcissistic personality disorder.
[Letöltés]
[Szerző(k): Deák Zsolt PhD ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: 10.17107/KH.2018.16.231-240

Terror, terrorism and recognition
Terror, terrorizmus és elismerés
[Letöltés]
[Szerző(k): Jô Gondar, Ph.D. - Clinical Psychology, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: 10.17107/KH.2018.16.241-247

Ψ-tudomány – egy új rovatról és a címéről
Ψ-science – about a new heading and its title
[Letöltés]
[Szerző(k): Hárs György Péter, Dr. PhD - Eötvös József Főiskola, Wesley János Lelkészképző Főiskola ]
(Kötet: 2018/16)
DOI: