Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2018/16
Rovat: Élettudományok története
Szerkesztő(k): Krász Lilla habil. PhD

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET konferencia 2. napja
Second day of Conference: LIFE -SCIENCE-HISTORY
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Kötet: 2016/13)
DOI:

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET konferencia 1. napja
1th day of Conference: LIFE -SCIENCE-HISTORY
[Letöltés]
[Szerző(k): ]
(Kötet: 2016/13)
DOI:

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY(OK)ON INNEN ÉS TÚL: TUDÓS ÉLETUTAK
A szikomór története és fitoterápiás alkalmazása a népi gyógyászatban és az ókori Egyiptomban

LIFE-SCIENCE-HISTORY
The history of the sycamore and its ancient Egyptian and ethnomedicinal use

[Letöltés]
[Szerző(k): Győry Hedvig PhD - Szépművészeti Múzeum Dr. Szentmihályi Klára Ph.D - MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag-és Környezetkémiai Intézet Plazmakémiai csoport Katona Júlia TDK hallgató - Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet Prof. dr.Blázovics Anna Dr. D.Sc - Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.447-456

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY(OK)ON INNEN ÉS TÚL: TUDÓS ÉLETUTAK
Dr. Pallagi Gyula (1867-1903) alakja Móricz Zsigmond regényeiben

LIFE-SCIENCE-HISTORY
The figure of Dr. Julius Pallagi (1867-1903) in the novels of Zsigmond Móricz

[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Kántor Sándorné Dr. Varga Tünde - DE Matematikai Intézet ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.435-446

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY(OK)ON INNEN ÉS TÚL: TUDÓS ÉLETUTAK
Egy életbe zárt tudomány (nem csak) történelmi vonatkozásai: Domszky Pál

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Pal Domszky: not only Historic Aspects of a Science framed by his life

[Letöltés]
[Szerző(k): Kowalak Andrzej - kultúrtörténész, Warszawa ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.416-434

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY(OK)ON INNEN ÉS TÚL:TUDÓS ÉLETUTAK
A Bolyaiak - Erdély művelődéstörténetében

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Both the Bolyais in the Cultural History of Transylvania

[Letöltés]
[Szerző(k): Oláh-Gál Róbert dr. - Sapientia EMTE, Csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Karának ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.410-415

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY(OK)ON INNEN ÉS TÚL:TUDÓS ÉLETUTAK
Adalékok Segner János András göttingeni korszakához (1735-1755)

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Addenda to the period in Göttingen of Johann Andreas von Segner (1735-1755)

[Letöltés]
[Szerző(k): Rab Irén - Georg-August-Universität Göttingen ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.400-409

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK
Geográfiai adalékok a jelenkori népvándorlás kérdéséhez

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Geographical aspects of the recent „Great Migration”

[Letöltés]
[Szerző(k): dr. habil. Izsák Éva PhD - ELTE TTK Földrajz-, és Földtudományi Intézet ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.393-399

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK
Fogászati amalgám – avagy meddig él egy axióma az orvostudományban?

LIFE-SCIENCE-HISTORY
The dental amalgam – are there any axioms in the science of medicine?

[Letöltés]
[Szerző(k): Matekovits Gyögy Prof. Dr. ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.387-392

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK
Nagy ellenfeleink – az apró „húsevők”. A kórházi fertőzések történetének alakulása a XXI. század második évtizedében

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Large enemies - the tiny "flesh-eaters". Historic development of hospital infections in the second decade of the 21st century

[Letöltés]
[Szerző(k): dr. Janik Leonárd - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.377-386

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK
Imparitas Factorok. Esélyegyenlőtlenségi Tényezők, a nők vezetővé válása előtt

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Imparity Factors. Inequality Factors, prior to women becoming senior leader

[Letöltés]
[Szerző(k): Trenka Magdolna dr. MSc ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.349-376

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK
Feminista nézőpont a zsidó kultúra interdiszciplináris kutatásában

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Feminist aspects in the interdisciplinary research of Jewish culture

[Letöltés]
[Szerző(k): Hrotkó Larissza - Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, Kutatói csoport ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.328-348

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK
Prostitúcióról szóló diskurzus a századfordulón multidiszciplináris megközelítésben

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Discourse in multi-disciplinary terms about the prostitution at the turn of the 19th – 20th centuries

[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr. Forrai Judit DSc - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.305-327

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNYOK HATÁRAIN: MÓDSZERTANI PERSPEKTÍVÁK
Közegészségügyi kérdések XVIII. századi (jog)források tükrében

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Public health issues according to 18th century legal sources

[Letöltés]
[Szerző(k): Dr. Feith Helga Judit Ph.D. - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Társadalomtudományi Tanszék, vezetője Balázs Péter Dr. PhD - Semmelweis Egyetem - Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet, Orvostörténeti Munkacsoport ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.294-304

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ, MEDIALITÁS
A szív és a nagyerek háromdimenziós nyomtatása az orvosképzésben és a gyógyításban – történelmi előzmények és eszmetörténeti áttekintés

LIFE-SCIENCE-HISTORY
3D-modelling and printing of the heart and great vessels in medical education and clinical practice – a historical review

[Letöltés]
[Szerző(k): Király László dr. - Pediatric and Congenital Cardiac Surgery, Sheikh Khalifa Medical City managed by Cleveland Clinic, I ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.284-293

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ, MEDIALITÁS
A lövészárok higiéniája. A frontvonal közegészségügyének vizsgálata első világháborús hadi naplók alapján

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Hygiene of the front-line trench. Examination of sanitary conditions of the frontline by means of 1st World War military diaries

[Letöltés]
[Szerző(k): Dezső Krisztika doktorandusz - Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztálya ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.262-283

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET:TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ, MEDIALITÁS
A betegség, mint poétikai eszköz a magyar irodalomban

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Illness as a poetic tool in the Hungarian literary

[Letöltés]
[Szerző(k): Felszeghi Sára PhD - Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ, Szombathely ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.251-261

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ, MEDIALITÁS
Táblázatokba zárt tudás? Az orvosi tudásszervezés gyakorlatai a 18. században

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Knowledge Arranged into Tables? Practices of Knowledge Organisation in the Eighteenth Century

[Letöltés]
[Szerző(k): Krász Lilla PhD - ELTE/BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.232-250

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ, MEDIALITÁS
Kanizsay Orsolya terhessége és Nádasdy Ferenc születése

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Orsolya Kanizsay’s pregnancy and the birth of her son Ferenc Nádasdy

[Letöltés]
[Szerző(k): Bagi Zoltán Péter PhD - Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára -Szeged ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.218-231

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: TUDOMÁNY, INFORMÁCIÓ, MEDIALITÁS
Egy terminológiai tévedés története

LIFE-SCIENCE-HISTORY
The history of a terminological misunderstanding

[Letöltés]
[Szerző(k): Gradvohl Edina PhD - Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Alapozó Egészségtudományi Intézet, Társadalomtud ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.211-217

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
A biogeográfia kutatóprogramja. A kozmográfiáktól a Kosmosig

LIFE-SCIENCE-HISTORY
The Research Program of Biogegoraphie. From the Cosmographies to the Kosmos

[Letöltés]
[Szerző(k): Both Mária dr. - Apor Vilmos Katolikus Főiskola ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.199-210

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
Bioszemiotika, egy fiatal tudomány. Rövid történeti áttekintés és néhány alapvető problémakör felvázolása

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Biosemiotics a Novel Science. Brief Overview and Draft of Some Basic Problems

[Letöltés]
[Szerző(k): Szívós Mihály CSc. tud. főmunkatárs - MTA ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.189-195

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET:„RÉGI-ÚJ TUDOMÁNYOK SZÜLETÉSE”
Korszakos felismerések és tévhitek a genetikában, Festetics Imre és a "genetika" fogalmi fejlődése kapcsán

Epochal forecasts and misbelieves in science of heredity with regard to Imre Festetics and the birth of the genetics
[Letöltés]
[Szerző(k): Szabó T. Attila Prof.Dr. - Nyugat-Magyarországi Egyetem Szegedi Tudományegyetem ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.175-188

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET:„RÉGI-ÚJ TUDOMÁNYOK SZÜLETÉSE”
Húsz éve távozott az élők sorából Dr. Kovách Arisztid élettanprofesszor, modern rendszerélettani szemlélet egyik hazai úttörője

Dr. Arisztid Kovách, Professor of Physiology, a Hungarian pioneer introducing modern view of system-physiology, deceased twenty years ago
[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. emer. Dr. Monos Emil - S.E. Klinikai Kísérleti Kutató Intézet ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.165-174

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
A miliőtan története

The History of Milieu Theory
[Letöltés]
[Szerző(k): Csorba László - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ]
(Kötet: 2016/13)
DOI:

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
Az életre hangolt világegyetem

LIFE-SCIENCE-HISTORY
The life-tuned Universe

[Letöltés]
[Szerző(k): Gaál Botond DSc - Debreceni Református Hittudományi Egyetem ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.153-158

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
Conjectura és emberi fejlődés Csernátoni Vajda Sámuel 1795-ös fordításában

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Conjectura and human progression in Samuel Csernatoni Vajda

[Letöltés]
[Szerző(k): Bodnár-Király Tibor doktorandusz - ELTE BTK Történettudományok Doktori Iskolá ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.137-152

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
Bizonyítottsági státusz tudománytörténet, filozófiatörténet és tudományelmélet kereszteződési pontján

LIFE-SCIENCE-HISTORY
The proof as status at the point of intersection of the history of science, the history of philosophy and the epistemology

[Letöltés]
[Szerző(k): Kiss Endre Prof.DSc. - ORZSE, Művelődéstörténet Tanszék ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.97-136

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
A szerelmi költészet fiziológiájáról és patológiájáról Antonio Gazio orvosi könyve alapján

LIFE-SCIENCE-HISTORY
On the Physiology and Pathology of Love Poetry Based on Antonio Gazio’s medical book

[Letöltés]
[Szerző(k): Molnár Dávid PhD - Humanism in East Central Europe” MTA-ELTE Lendület Kutatócsoport ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.78-86

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
Carl Gustav Carus betegségfogalmának természetfilozófiai háttere

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Nature philosophical background of Carus’ sickness concept

[Letöltés]
[Szerző(k): Gurka Dezső PhD - Gál Ferenc Főiskola, Pedagógiai Kar ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.87-96

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
Avicenna és a modern farmakognózia

LIFE-SCIENCE-HISTORY
Avicenna and the modern pharmacognosy

[Letöltés]
[Szerző(k): Prof. dr.Blázovics Anna Dr. D.Sc - Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.63-77

ÉLET-TUDOMÁNY-TÖRTÉNET: ESZMÉK, TUDÁS, TUDOMÁNY
Új nézőpontok a görög-római orvoslás történetében

LIFE-SCIENCE-HISTORY
New Viewpoints on the History of Graeco-Roman Medicine

[Letöltés]
[Szerző(k): Zimonyi Ákos doktorandusz - ELTE BTK, Történelemtudományi Doktori Intézet, Ókortörténet program ]
(Kötet: 2016/13)
DOI: 10.17107/KH.2016.13.48-62