Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Fazekas Tamás, Prof. Dr

FAZEKAS TAMÁS (1950) 1974-ben nyert summa cum laude diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Az I.  Belgyógyászati Klinikára került, 1996-ban lett osztályvezető docens. Belgyógyászatból, kardiológiából, klinikai farmakológiából és szív-elektrofiziológiából  szerzett szakképesítést. 1985-ben a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kandidátusa lett (CSc), amelyet később az SZTE Doktori Bizottsága egyetemi doktori (PhD) fokozatként ismert el. 1990/1991-ben a European Society of Cardiology (ESC) ösztöndíjával a Limburg Egyetem (Maastricht/Hollandia) kardiológiai osztályán, 1992/1993-ban az American Heart Association (AHA) stipendiumával az oklahomai egyetem (Oklahoma City/USA) kardiológiai részlegén dolgozott. Két-két hónapig a Strathclyde Egyetem (Glasgow/Skócia) farmakológiai tanszékén, illetőleg az Astra-Zeneca szív-, érrendszeri osztályán (Göteborg/Mölndal, Svédország) végzett kutatómunkát. 1995-ben a North American Society of Pacing and Electrophysiology(NASPE), 1996-ban az ESC válaszotta tiszteletbeli tagjává. 1996-ban habilitált Szegeden (med. habil.), 1998-ban egyetemi magántanárnak nevezték ki. Az antiarrhythmiás gyógyszerek klinikai alkalmazásának biztonságac. értekezése alapján 2001-ben az MTA Doktora (DSc) lett. 2006-ban címzetes egyetemi tanárnak nevezték ki. Nyolc magyar és egy angol könyvet írt/szerkesztett, közülük három elnyerte az MTA Nívódíját. Hat nemzetközi tudományos társaság tagja. Mind ez ideig nyolc angol és 74 magyar könyvfejezetet publikált. Dolgozatainak száma 360, ebből 50 idegen (angol/német) nyelvű szakfolyóiratban jelent meg. Cikkeinek független/önálló idézettsége (2010 végéig) 303. 286 előadásának/poszterének cca. egyharmadát élenjáró nemzetközi kongresszuson prezentálta (nyolcat az Amerikai Egyesült Államokban). Az utóbbi években kardiológia-történeti cikkeket is ír, melyekben különböző szívritmuszavar-entitások históriáját foglalja össze.