Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Kiadó
Folyóirat: 2020/20
Zentai Judit Éva PhD

Az ELTE BTK japán szakát 2006-ban végezte el, és még abban az évben elkezdte doktori tanulmányait a Nyelvtudományi Doktori Iskola Japán filológia program keretein belül. Az Edo-kori egészségmegőrzés és orvoslás képe Kaibara Ekiken Jódzsókun című írásának elemzése alapján - Forrástanulmány a japán orvoslás-történet kutatásához című doktori értekezését 2014-ben védte meg. Jelenleg is az Eötvös Loránd Tudományegyetem japán szakán folyamatosan tart előadásokat, valamint szemináriumokat, főleg japán kultúra, nyelvészet, diplomáciatörténet, irodalom és klasszikus japán nyelv témákban. Kutatási területei Kaibara Ekiken neokonfuciánus tudós életén és munkásságán kívül a japán orvostudomány és anatómia XVIII-XIX. századi folyamataira, és munkáira is kiterjednek.